aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a finančnú podporu tejto služby. 

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag08j.jpg
Obsah kategorie "stvorenie a veda" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   


Ty si tam predtým založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia;

ony zahynú, ale ty stojíš, a všetky zvetšejú ako rúcho; zameníš ich ako odev, a budú zamenené.

Ale ty si ten istý, a tvojim rokom nebude konca.

Žalm 102:26-28
Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "stvorenie a veda"     Aká je povaha prírody? (Solas 60/2023)
     Vesmír a hviezdy (Solas 55/2022)
     Vznik vesmíru vo Veľkom tresku (Solas 53/2021)
     Učí Božie slovo geocentrizmus? (Solas 52/2021)
     Učí Božie slovo, že Zem je plochá? (Solas 51/2021)
     Stvorenie v šiestich dňoch (Solas 49/2020)
     Odpočinok siedmeho dňa (Solas 48/2020)
     Slnko si ukrylo svoju tvár (Solas 47/2020) 
     Odpočinok 1. časť, 2. časť, 3. časť (Solas 46/2020)
     Jazyky Bábela (Solas 46/2020)
     Antihmota stále chýba (Solas 45/2019)


7. mimoriadne číslo, jún 2017

     Myseľ nad hmotou - Dr. Calvin Smith

          Veda je založená na pozorovaní. Čo sme pozorovali? Mysle generujú informácie. Nie hmota.

          Myseľ je nad hmotou.


     Kľúčom k životu je informácia - Ing. Josef Potoček

         Tento text je príspevkom k diskusii o stvorení a evolúcii, s dôrazom na význam biologickej informácie.

         V úvodnej časti je uvedený prehľad o podstate biochémie na úrovni bunky.


     Čo je čas? - doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

         Pre mnohých je to nepodstatná a nezaujímavá otázka. Čas ako fyzikálnu veličinu môžeme merať,

         máme preň jednotku; časový interval môže byť dlhší alebo kratší.         

         Ale čo je to čas?!6. mimoriadne číslo, marec 2016

     Na počiatku bola informácia – Ing. Josef Potoček

          Život v biologickom zmysle je fenomén, ktorý všetci dobre poznáme, máme ale problém ho presne definovať

          a na úplne zásadné ťažkosti narážame, keď sa ho pokúšame vysvetliť.


     Teistická evolúcia a jej biblická kritika – B.Sc. Philip Bell

          Teistická evolúcia vedie k takzvanej mentálnej gymnastike, v ktorej sa od ľudí chce,

          aby si veci vo svojej mysli usporiadali inak. Vedie k tomu, že namiesto toho, aby sme prijímali Písmo doslovne,

          neustále ponúka jeho nové a iné výklady, interpretácie.

          Redakčný a skrátený prepis rovnomennej prednášky prednesenej na konferencii

          Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012 (prednáška č. 6).


     Neúspech materializmu a Darwinovho učenia - doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

          Značné množstvo vedeckých pracovníkov a hnutí odmieta Darwinovo učenie a poukazuje na skutočnosť,

          že toto učenie nie je schopné vysvetliť pozorované fakty a dať odpovede na otázky vedy 21. storočia.5. mimoriadne číslo, december 2015

     Evolučné učenie – stručný historický prehľad - doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

          Cieľom článku je podať stručný historický prehľad nazerania na obklopujúci nás svet, ktorého základom

          je presvedčenie o jestvovaní iba večne existujúcej samobytnej (samojestvujúcej) hmoty.


     Čo ak by Darwin vedel to, čo vieme my dnes? – B.Sc. Philip Bell

          Otázka: Zmenil by svoj názor?

          Redakčný a skrátený prepis rovnomennej prednášky prednesenej na konferencii

          Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012 (prednáška č. 4).


     Teistická evolúcia a nová teológia – Ing. Josef Potoček

          Teistická evolúcia je označenie pre koncept, ktorý sa snaží o harmonizáciu evolučnej teórie

          s kresťanskou vierou.4. mimoriadne číslo, marec 2015

     Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012 - informácie o konferencii

    

     Prepis prednášok z konferencie – 1. časť (prednáška č. 1 a č. 8):

           1. Úvod ku konferencii – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

               V prednáške je predložená definícia a vysvetlenie pojmu veda a jej kategórií.

           8. Evolúcia, alebo vzkriesenie? – Ing. Ján Šichula

               V prednáške je hovorené o tom, že veriaci v druhý príchod Ježiša Krista očakáva nadprirodzené

               a katastrofické udalosti a nie evolučné procesy trvajúce milióny rokov.


       Iné članky:

           Interview pre časopis Idea

               Interview, ktoré RNDr. Peter Vajda, Ph.D. poskytol časopisu Idea.

           Džungľa vzniku života – Ing. Josef Potoček

               Úvaha o rôznych trendoch hľadania odpovede na otázku vzniku života.

           Desať otázok a odpovedí

               Na otázky ankety "Evolúcia a Boh" odpovedal doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.3. mimoriadne číslo, máj 2011

     Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010 – informácie o konferencii

     Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010 – po konferencii


     Prepis prednášok z konferencie:

        Osobné svedectvo – Prof. J. Hartnett, Ph.D.

           Svedectvo o obrátení.

        Som fyzik – Prof. J. Hartnett, Ph.D.

           Predhovor Prof. Hartnetta k jeho prednáškam.

        Viera vo Veľký tresk alebo Biblia – Prof. J. Hartnett, Ph.D.

           Otázka o pôvode a vzniku vesmíru považujú mnohí vedci aj laici za najväčšiu otázku,

           aká vôbec existuje.

        Demontáž Veľkého tresku – Prof. J. Hartnett, Ph.D.

           V prednáške je ukázané, že "teória" Veľkého tresku je v rozpore s astronomickými

           či astrofyzikálnymi pozorovaniami.

        Hubblova bublina: Veľký tresk v problémoch – Prof. J. Hartnett, Ph.D.

           Vo vesmíre pozorujeme hviezdam a galaxiám podobné objekty, ktoré vykazujú príliš

           vysoké, anomálne červené posuvy, ktoré sú v rozpore so základnou myšlienkou

           Veľkého tresku.

        Svetlo hviez, čas a nová fyzika – Prof. J. Hartnett, Ph.D.

           V prednáške je ponúknuté jedno z možných vysvetlení, ako svetlo hviezd mohlo

           doraziť na Zem už na druhý deň po stvoriteľskom týždni.

        Geológia a fosílie z biblického pohľadu – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

           Prednáška je venovaná geologickej minulosti našej planéty.

        Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych farieb – doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

           Prednáška je venovaná štruktúre krídiel motýľov a ich nádhernej farebnosti.

         


  

2. mimoriadne číslo, máj 2010

     Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2009 – informácie o konferencii


     Prepis prednášok z konferencie:

            Kresťanské korene modernej vedy – doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

            Pohľad na vedu očami Nového zákona – doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

            Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia, 1. - 4. časť – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

                1. časť: Veda o veciach, ktoré sa vidia, a o veciach, ktoré sa nevidia.

                2. časť: Evolúcia a stvorenie.

                3. časť: Vedecké problémy evolučného vysvetlenia.

                4. časť: Nezlučiteľnosť biblickej viery a evolučného vysvetlenia.

            Horniny a fosílie – Prof. Andy McIntosh, Ph.D.

                V prednáške je ukázané, že samotné horniny a fosílie vydávajú svedectvo o globálnej katastrofickej

                geologickej udalosti.

            Termodynamika a informácia v živých organizmoch – Prof. Andy McIntosh, Ph.D.

                Zákony termodynamiky na molekulárnej úrovni neumožňujú samovolný vznik (evolúciu) informačných

                biopolymérov.

            Fascinujúca komplexnosť lietania v prírode – Prof. Andy McIntosh, Ph.D.

                V prírode sa bežne stretávame s príkladmi vnorenej komplexnosti (neredukovateľnej zložitosti).

            Stvorenie a o čo vlastne ide? – Prof. Andy McIntosh, Ph.D.

                Prečo teistická evolúcia nie je vierohodnou alternatívou pre výklad stvorenia?

            Živé organizmy svedčia o Stvoriteľovi – Ing. Ján Šichula

               Živé organizmy poukazujú na Stvoriteľa a jeho plán a nie na pôvod cez evolúciu.


     Iné članky:

          Dni stvorenia – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

               V prednáške je pojednané o dĺžke dní stvoriteľského týždňa.

           Neuveriteľne čerstvá fosília dinosaura – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

               V prednáške sa hovorí o neobyčajnom paleontologickom náleze Dr. Mary Sweitzerovej a jej výskumnej

               skupiny.

           Mladé fosílie v prastarých sedimentoch – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

               Naša súčasná spoločnosť si osvojila myslenie, že geologické vrstvy pokrývajúce našu planétu a fosílie,

               ktoré sa v nich nachádzajú, sú milióny až miliardy rokov staré. Čo však hovoria fakty o geologických

               vrstvách a fosíliách v nich, ktoré verejnosti všeobecne známe nie sú?

           O čom svedčia diamanty? – RNDr. Peter Vajda, Ph.D.

           Ako sa zachovať?

              "Dnes preberieme teóriu evolúcie", oznámila študentom učiteľka biológie.
1. mimoriadne číslo, február 2009

       Obsah a poslanie mimoriadnych čísiel časopisu Solas – Redakcia Solas

       Biblický pohľad na vedu – doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

       Zafarbenie krídiel motýľov vydáva svedectvo – doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.

       Veda o vzniku (života) – Redakcia Solas

       Je čas veriť v Boha, ale aj Bohu – Pavol Kulačík (svedectvo)

       Od ateizmu k viere, od evolúcii k stvoreniu – Ing. Ján Pluhár (svedectvo obrátenia)

       Boží div v prírode – Pavol Kulačík (úvaha a svedectvo)
Preklady článkov zo stránky Creation Ministries International (CMI)

      Kreacionistický príbeh ateistov (publikované iba na web stránke)

      Perie – evolučná záhada (publikované iba na web stránke)

      Boží odpočinok – problém teistickej evolúcie (publikované iba na web stránke)

      Doba kamenná - výplod predstavivosti? (publikované iba na web stránke)

      Nebezpečný výhľad (publikované iba na web stránke)

      Dilema evolúcie (publikované iba na web stránke)

      Myseľ nad hmotou (publikované v 7. mimoriadnom čísle Solas, jún 2017)

      Sola Scriptura vo veku vedy (publikované iba na web stránke)

      Stvoril by Kristus prostredníctvom evolúcie? (publikované iba na web stránke)

 Iné súvisiace články a publikácie

      Viera nad zlato (Dávna história viery) - (Solas 4/2009)

      Darwin verzus veda – krátky historický pohľad

      Ďalšie články na tému: Stvorenie a veda

      Publikácia: Veda verzus Darwin
(Zoznam článkov a liniek je priebežne doplňovaný)


Vytvorené: 30. marca 2015

Upravené: 20. februára 2020