aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag06l.jpg
Obsah kategórie "kresťanská literatúra - ukážky" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   


Plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa, vezmi, keď pojdeš sem, aj knihy, najmä pergament.

2. Timoteovi 4:13Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "kresťanská literatúra – ukážky"Josef Potoček Mýtus evoluce

(upútavka na knihu, Solas 50/2021, str. 43)


Kľúče III

Ako sa zachovať?


Oľga Jedináková „Svedectvá tejto doby“

Božie odpustenie (Solas 19/2013)

Prechod cez Jordán (Solas 20/2013)

Barnabáš (Solas 23/2014)

Prvý hriech (Solas 25/2014)

Ty choď! (Solas 27/15)


Oľga Jedináková „Odkaz poslaný z neba“

Modlitba Otče náš (Solas 26/2015)


Gay Irwing „Božia ruka siaha ďalej“

Úryvok z knihy str. 306-309 (Solas 23/2014)


„Slová Pána Ježiša“ (publikácia vydavateľstva SOLAS)

Príloha Solas 21/2013


Wolfgang Bühne „Môže byť láska hriechom?“

Sebaláska vo svetle Biblie (Solas 13/2011)

Peter Vajda: Môže byť láska hriechom? (Solas 13/2011)


Chapel Library, MZBC „The Glory of Christ“

Georg Goodman: Meno, ktoré je nad každé meno (Solas 9/2010)


Thomas Goodwin, Benjamin Palmer „Čo sa deje, keď sa modlím?“

Čo sa deje, keď sa modlím? (Solas 8/2010)


Stuart Olyott „Ježiš je Boh aj človek“ (vydav. Ordo salutis, Prešov 2002)

Večný Boh (Solas 24/2014)

Kto je Ježiš Kristus z Nazareta? (Solas 25/14)

Boh s nami (Solas 6/2010)

Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť (Solas 26/15)

Boh – teraz a navždy (Solas 27/15)

Zasľúbenie človeka

Hľa, človek! (Solas 28/15)

Nielen telo (Solas 29/2015)

Bezhriešny človek (Solas 31/2016)

Človek teraz a navždy (Solas 31/2016)

Náš veľký najvyšší kňaz (Solas 33/2016)

Človek pri svojom druhom príchode (Solas 33/2016)

Ježiš je Boh aj človek (Jedna osoba - 7 kapitola) (Solas 37/2017)

Ježiš je Boh aj človek (Dve odlíšené prirodzenosti - 8 kapitola) (Solas 37/2017)

Dávne a nedávne heretické učenia

     a) Popretie jeho božstva, človečenstva a osoby

     b) Dnešná teológia


Stuart Olyott „Traja sú jedno“ (vydav. Ordo salutis, Pezinok 2004)

Môj Bože, aký si úžasný (Solas 6/10)

Boh je jeden - 2. a 3. kapitola (Solas 39/2018)

Pán Ježiš Kristus, Syn, je Boh (Solas 9/2010)

Duch Svätý je Boh (Solas )

Tri odlíšené osoby (Solas )

Večné splodenie Syna (Solas )

Večné vychádzanie Svätého Ducha (Solas )

Požehnaná Trojica (Solas )

Niektoré omyly, ktorým je treba sa vyhnúť (Solas )

Pravda, podľa ktorej máme žiť(Solas )

Nicejské vyznanie (Solas )


Roy Hession „Nové obživenie“

Nové obživenie (Solas 5/2009)


Wernner Gitt

Časo kladené otázky


„Túžba oklamaných“

Antonio Bueno: Na povrázku satana (Solas 5/2009)

Benedict Peters: Ilúzie ukončené pod Himalajami (Solas 4/2009)


Andew Murray "Škola poslušnosti"

Poslušnosť a jej miesto v Svätom Písme (Solas 3/2009)

Tajomstvo pravej poslušnosti (Solas  3/2009)

Hriech a príčiny nemodlenia sa (Solas 8/2010)

Škola poslušnosti (Solas 8/2010)


F. J. Strombeck „Milosť vyučujúca“

Sola Gratia (Jedine milosť) (Solas 2/2009)


J. C. Ryle „Posvätenie a svätosť“
Lót – varovanie!
(Solas 1/2008)

Nevystihnuteľné bohatstvo (Solas 9/2010)

Cliford Pond: Sú požiadavky lásky v súlade s požiadavkami zákona? (Solas 13/2011)

K svätosti patrí aj milovanie Krista

(Zoznam článkov a liniek je priebežne doplňovaný)


Vytvorené: 30. marca 2015

Upravené:  9. februára 2018


 

Ďalšie články od tohto autora