aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag02l.jpg
Od ateizmu k viere, od evolúcie k stvoreniu PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Ján Pluhár   


Vo svojej mladosti som bol ateista a v žiadnom prípade som nepripúšťal existenciu Boha alebo čohokoľvek duchovného. Nevedel som, načo sú kostoly, poznal som iba dvoch veriacich a na nich som mal ihneď vytvorený svoj názor, že nie sú celkom v poriadku.


V mojich osemnástich rokoch, na začiatku štúdia na vysokej škole, sa začali postupne meniť moje postoje a názory. Cez určitý záujem o jogu, psychológiu, východné náboženstvá, som uveril, že existuje aj niečo iné okrem toho, čo sa dá chytiť do ruky. Pod vplyvom kamaráta som dokonca navštívil nejaké skupinky veriacich a niečo som tam hľadal.


Pán ma však našiel na začiatku posledného ročníka štúdia geológie. A vtedy to začalo. So svojím Spasiteľom Ježišom som prijal aj Bibliu ako Božie inšpirované a pravdivé Slovo. Môžem vám povedať, že keď začne bývalý ateista čítať Bibliu, tak najväčší problém bude mať s knihou Genezis. Tá sa totiž vyjadruje k počiatku vesmíru, prírody, človeka. O týchto veciach som sa učil aj v škole. Všetci o nich počúvame v televízii, prírodopisných seriáloch, novinách, časopisoch,... Ale zvlášť študenti prírodovedných odborov sú priam zabetónovaní v evolucionistických názoroch. Miliardy rokov, Big Bang, samovoľný vznik života z neživej hmoty, samovoľný vývoj živých organizmov, náš spoločný predok s ľudoopmi - teda evolúcia. To všetko boli veci, ktoré som nespochybňoval a veril som, že sú pravdivé. 


Ale teraz tu bolo Božie zjavenie, Biblia, ktorá o týchto veciach hovorila úplne odlišným spôsobom. Veril som už Biblii, moja voľba bola jasná a rozhodná, ale nevedel som si vysvetliť všetky tie vedecké teórie. Môj rozum mal s tým problém. Ako je toto možné? Kto toto zosúladí?


Pán ma však nenechal v neistote. Ukázal mi niečo z toho, ako stvoril svet. Predstavil som si Adama s Evou, keď ich Boh stvoril. Keby sa postavili pred nás, vôbec by sme nepochybovali o tom, že sú už na svete prinajmenšom 25 rokov, narodili sa, rástli a vyrástli až na dospelých ľudí. Pritom mali len niekoľko hodín a na 25 rokov len vyzerali. Rovnako aj Boh stvoril za šesť dní hory, ktoré vyzerali staré, údolia riek, ktoré vyzerali, akoby ich rieky stáročia modelovali eróziou, lesy, ktoré vyzerali, akoby rástli sto rokov, dospelé zvieratá,... a tak by sme mohli pokračovať. Nikto by nepovedal, že táto nádherná Zem s fungujúcimi ekosystémami má len šesť dní. Bol som svojmu Bohu vďačný, že mi pomohol porozumieť svojmu stvoriteľskému dielu. Bolo to však len čiastočné poznanie. Kým sme na tejto Zemi, naše poznanie je vždy len čiastočné.


Neskôr som sa stretol s názormi kresťanov, ktorí boli presvedčení o tom, že Boh nestvoril svet za šesť dní, resp. že stvoriteľské dni nepredstavujú dvadsaťštyrihodinové normálne dni, ale že to boli dlhé časové obdobia. Tento názor neprávom vnáša do histórie stvorenstva milióny rokov a umožňuje brať do úvahy pomalé procesy evolúcie. Je to vlastne pokus zosúladiť biblické zjavenie s evolučnou teóriou. Nazýva sa „teistický evolucionizmus“. Istý krátky čas som pripúšťal tento názor, kým som si neuvedomil, že je v hlbokom rozpore s Bibliou. Napriek tomu má na Slovensku silné korene a je, zdá sa, najrozšírenejším názorom. Stretneme sa s ním aj u viacerých známych vedeckých osobností.


V minulosti ľudia verili, že Boh stvoril všetko za šesť dní a že aj dnes je to ešte také isté, ako to bolo na počiatku . Dnes ale vieme, že takto to nie je. Napríklad Boh na počiatku nestvoril horniny so skamenelinami. Stvoril hory, horniny, ale určite nie stovky metrov hrubé usadené horniny, ktoré obsahujú množstvo skamenelín. Skameneliny sú pozostatkami alebo odtlačkami organizmov, ktoré niekedy v minulosti skutočne žili, a preto takéto sedimenty vznikli určite niekedy neskôr po stvoriteľskom týždni. Taktiež dnes vidíme mnoho činných sopiek a vedci dokonca zaznamenali v priamom prenose vznik, zánik a zmeny celých ostrovov a iných častí zemského povrchu v dôsledku sopečnej činnosti. Ešte jeden príklad zo živej prírody: v Biblii čítame, že Boh stvoril všetky zvieratá bylinožravé a znovu vidíme, že dnes to tak nie je. Všade okolo seba vidíme, že v súčasnosti existujú veci, ktoré nevznikli počas prvých šiestich dní. Ako sa v tom vyznať? Dá sa to? Ktorý výklad Biblie je tým správnym? Ide tu o nejakú postupnú zmenu, vývoj, prispôsobovanie sa – snáď evolúciu? To boli moje otázky.


Chcem teraz vyznať, že Boh je verný a dal mi odpovede na moje otázky. Stále viac buduje moju dôveru v Jeho Slovo – Bibliu. Je skutočne neomylným, dokonca aj keď sa dotýka oblasti prírodných vied. Mohol som spoznať viacerých vedcov, ktorí sú zároveň biblickými veriacimi. A sú ich tisíce. Nemajú žiadny problém v zamestnaní vedecky pracovať a zároveň stopercentne dôverovať Biblii. To preto, lebo Biblia je s prírodou a prírodnými vedami v súlade. Dopĺňajú sa, neodporujú si. Niektoré vedecké teórie, hypotézy a názory vedcov a niektorých kresťanov sú však v rozpore s Bibliou. V takom prípade je však našou zodpovednosťou tieto názory rozsudzovať Božím Slovom a na základe toho ich prijať alebo odmietnuť. S týmito otázkami súvisí aj výklad Biblie podľa pravidiel exegézy (vziať do úvahy gramatický a historický kontext) teda: čo tým chcel autor povedať? Napríklad na otázku, či boli stvoriteľské dni 24-hodinové, alebo to boli dlhé časové obdobia, dáva odpoveď samotná Biblia.


Dnes verím, že Boh stvoril svet v priebehu šiestich 24-hodinových dní a že história sveta má cca 6000 rokov. Verím v dvoch prvých stvorených ľudí bez hriechu Adama a Evu. Verím v prvý hriech, ktorým bolo neposlúchnutie Boha, odmietnutie Jeho autority, v dôsledku ktorého sa tu dočasne objavila smrť so všetkými sprievodnými prejavmi. Verím v celosvetovú potopu, ktorú prežil iba Noe s rodinou a ktorá zmenila tvárnosť zeme (geológiu) a ktorej dôsledky trvajú dodnes. Verím, že národy sveta (spolu so svojími „rasovými“ odlišnosťami) vznikli pri popletení jazykov v Babylone. Verím v Ježiša Krista, ktorý nám navrátil možnosť získať vzťah s naším Stvoriteľom. Verím v nové nebo a novú zem, ktoré Boh pripravil pre zachránených, kde už viac nebude plač a smrť. Náš Boh je úžasný a Jeho stvorenie je prekrásne. Našu vieru povzbudzuje a buduje vedomie, že keď naše názory na svet postavíme na ten najpevnejší základ – Božie Slovo, všetky veci odrazu začnú do seba zapadať ako drobné kamienky do mozaiky a začnú spolu vytvárať ten najkrajší obraz. V mozaike nášho kresťanského (biblického) svetonázoru si potom nájde miesto množstvo dôkazov, ktoré nám prináša archeológia, astronómia, moderné vedné odbory ako genetika, informatika, molekulárna biológia aj skutočnosti ako skameneliny, neandertálci, doba kamenná, ľadová doba, dinosaury, vyhynutie mnohých dávnych tvorov, ložiská uhlia, ropy a mnoho iných faktov z nášho sveta. Jednoducho obraz, ktorý namaľoval náš Stvoriteľ, je krásny, a to aj napriek tomu, že je len odbleskom slávy toho pôvodného i budúceho.


„Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boli stvorené“
Zjavenie 4:11

„Okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin“
Žalm 34:9


Zdieľať |