aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2017. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag07z_u.jpg
kontakt:
Adresa:
Redakcia Solas
P. O. Box 76
010 07 Žilina,
(Zilina, SK-010 07, Slovakia)


Číslo mobilného telefónu: 0948 444155 (+421948444155)
http://www.solas.sk

Informácia: Svoje dobrovoľné príspevky a dary môžete posielať na
číslo účtu v tvare IBAN: SK08 0200 0000 0024 8691 6455;
SWIFT: SUBASKBX;
VÚB Mlynské nivy 1, Bratislava 25, SK-829 90, Slovakia.
Ďakujeme.


Pošlite nám e-mail správu prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára:

 

Ochranný kód =
Vypočítajte!