aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag06l.jpg
Sola Scriptura vo veku vedy PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Lita Cosner   

Úvodník


Lita Cosner „Sola Scriptura in an age of science“

preklad: Cecília Bukatová (Solas o. z.)
Tento rok oslavujú protestanti 500-sté výročie 95 téz Martina Luthera. Lutherovo smelé vystúpenie proti rôznym praktikám Rímskeho katolicizmu toho obdobia sa vo všeobecnosti považuje za začiatok protestantskej reformácie. O poltisícročie neskôr stojí za to pripomenúť si biblické princípy, ktoré inšpirovali reformátorov, aby sa postavili politickým a náboženským mocnostiam tých dní.


Sola Scriptura – teda jedine Písmo, bolo jedným z hlavných princípov reformátorov. Argumentovali tým, že Písmo a jedine Písmo má byť pre kresťanov najvyššou a konečnou autoritou, dokonca aj pre cirkevnú hierarchiu a samotného pápeža.


Dnes je v oblasti stvorenia znovu potrebné zdôrazniť Sola Scriptura. Pokiaľ ide o pôvod (človeka, zvierat), sú pre mnohých kresťanov najvyššou, rozhodujúcou autoritou aktuálne uniformiánske interpretácie vedy - nie Biblia. A tak sa radšej pokúšajú nanovo interpretovať Bibliu, aby nejako pasovala do časového scenára vývoja trvajúceho miliardu rokov, než by interpretovali vedu vo svetle jasného učenia Písma.


Najsmutnejšou vecou je, že vo svetle toho, čo odhaľuje súčasný vedecký výskum, je to úplne zbytočné. Geolologická stavba hory Svätej Heleny (Mount St. Helens) odhaľuje, že masívne katastrofické geologické udalosti môžu drasticky zmeniť tvar a výzor krajiny, ale flóra a fauna sú následne schopné rýchlo sa zotaviť. V biológii vidíme, ako je stvorenie tak dobre navrhnuté, že sa ho vedci snažia kopírovať. V úžasne navrhnutých ekosystémoch koralových útesov, môžeme tiež vidieť tvory žijúce v jemnej rovnováhe.


Keď budeme Bibliu považovať za našu autoritu, môžeme Písmo smelo použiť na riešenie širokej škály otázok dôležitých v dnešnej spoločnosti. Keď pochopíme, že naša doktrína manželstva je zakotvená v stvorení, môžeme k ľuďom priťahovaných rovnakým pohlavím hovoriť citlivo, so súcitom, ale zároveň mocne a s očakávaním, že Božie Slovo spôsobí v týchto ľuďoch zmenu!


A keď pochopíme, že ľudia sú jedinečnými nositeľmi obrazu, podoby Boha Stvoriteľa, môžeme čeliť teóriám o mimozemšťanoch, živote na iných planétach, a zároveň dať odpovede ľuďom, ktorí mali nejakú mylnú, mätúcu skúsenosť s tým spojenú. V skutočnosti Písmo nie je len spoľahlivou, ale tiež dostatočnou autoritou, zdrojom na vyjadrovanie sa k širokej škále otázok, pretože je inšpirované Bohom, ktorý nás stvoril.


Takže sa tešme tejto otázke stvorenia a zvážme obnoviť oddanosť autorite a dostatočnosti Božieho Slova! Je to jediný základ, ktorému môžeme dôverovať pri odpovediach na otázky, ktoré kladú ľudia v dnešnej spoločnosti.Pôvodný článok „Lita Cosner: Sola Scriptura in an age of science“ sa nachádza na web stránke spoločnosti Creation Ministries International (CMI) na adrese http://creation.com/sola-scriptura-in-an-age-of-science

Preložené a uverejnené so súhlasom CMI. Do slovenčiny preložila Cecília Bukatová. 

Ďalšie články od tohto autora