aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

crimag24j.jpg
časopis
Aktuálne číslo 46/2020

 

  Solas číslo 46, zima 2020

  Vyšlo 3. marca 2O20

 


  Obsah

 

  Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť  

  Sloboda a slobodná vôľa 

  Znamenia časov

  Odpočinok 1. - 3. časť

  Požehnaná Trojica

  Čo vychádza zo srdca človeka  - 2. časť 

  Jazyky Bábela

  2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

 

  číslo 46 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky

                                                                        
   
  45/2019

   

    Solas číslo 45, zima 2019

    Vyšlo 3. deceembra 2O19

   


    Obsah

   

    Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť  

    Kristovo jarmo 

    Poďakovanie

    Božia sláva

    Biedny ja človek

    Telesný a duchovný človek         

    Čo vychádza zo srdca človeka  - 1. časť 

    Evanjelium a súd podľa skutkov

    Dve stránky Kristovho druhého príchodu

    Antihmota stále chýba

    2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

   

    číslo 45 - kompletné číslo

                  druhá strana obálky

                  tretia strana obálky

                  štvrtá strana obálky

                                                                          
    
   44/2019

         

     Solas číslo 44, jeseň 2019

     Vyšlo 2. septembra 2O19

    

     Obsah

    

     Kresťanstvo 20. storočia - Sklamané nádeje  

     Jedine Kristus - aj dnes 

     Zasľúbenie človeka

     Dotknúť sa Spasiteľa

     Večný súd - 2. časť: Súd pred trónom slávy

     Večný súd - 3. časť: Súd nad mestom a národom    

     Večný súd - 4. časť: Kde ich červ nezomiera 

     Milosť pre slepých

     Večné vychádzanie Svätého Ducha

     Informácia o dostupných publikáciaách

     Meno Ježiš nevybledne (pieseň) - text a noty

    

     číslo 44 - kompletné číslo

                    druhá strana obálky

                    tretia strana obálky

                    štvrtá strana obálky


     
    43/2019

          

      Solas číslo 43, leto 2019

      Vyšlo 3. júna 2O19

     


      Obsah

     

      Cirkev deväťnásteho  storočia - časť A  

      Cirkev deväťnásteho  storočia - časť B 

      Slava - význam a obsah slova

      Soli Deo gloria

      Sláva a kríž

      Večný súd-1. časť: Všeobecné zásady  

      Informácia o distribúcii knihy Odmietnutie evolúcie

      Neprehliadnite

     

      číslo 43 - kompletné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky

     
      
     42/2019

          

       Solas číslo 42, jar 2019

       Vyšlo 4. marca 2019


       Obsah 


       Ján Kalvín

       Milosť (obsah a význam pojmu)

       Sola gratia - Jedine z milosti

       Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi    

       Prvý a posledný Adam

       Večné splodenie Syna

       Nestálosť

       J. Sarfati - Odmietnutie evolúcie

       Dve percenta z dane za rok 2018

      


        číslo 42 - kompletné číslo
                      druhá strana obálky
                      tretia strana obálky
                      štvrtá strana obálky
       
      41/2018

           

        Solas číslo 41, zima 2018

        Vyšlo 3. decembra 2O18

       


        Obsah 


        Radikálna reformácia - Anabaptisti

        Sola fide - Jedine vierou

        Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie

        Luther, sola fide a otázka krstu

        Tri odlíšené osoby

        Informácie pre odberateľov a čitateľov

       


        číslo 41 - kompletné číslo
                       druhá strana obálky
                       tretia strana obálky
                       štvrtá strana obálky
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 1 z 9