aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag04l.jpg
časopis
Aktuálne číslo 47/2020

    

 Solas číslo 47, leto 2020

  Vyšlo 2. júna 2O20

 

  Obsah


  Koronavírus a my

  Boh slávny Hospodin (pieseň a noty)

  Kresťanstvo 20. storočia - 4. časť

  Úloha každého veriaceho v Krista

  Stvorený na Boží obraz

  Pozvanie obťažených

  Znovuzrodenie

  Súcit Pána Ježiša

  Slnko si ukrylo svoju tvár

  Muž bolesti (báseň)

  Ohromujúci Stonehenge


  číslo 47 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky   


                                                                              
   
  46/2020

   

    Solas číslo 46, zima 2020

    Vyšlo 3. marca 2O20

   


    Obsah

   

    Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť  

    Sloboda a slobodná vôľa 

    Znamenia časov

    Odpočinok 1. - 3. časť

    Požehnaná Trojica

    Čo vychádza zo srdca človeka  - 2. časť 

    Jazyky Bábela

    2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

   

    číslo 46 - kompletné číslo

                  druhá strana obálky

                  tretia strana obálky

                  štvrtá strana obálky

                                                                          
    
   45/2019

    

     Solas číslo 45, zima 2019

     Vyšlo 3. decembra 2O19

    


     Obsah

    

     Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť  

     Kristovo jarmo 

     Poďakovanie

     Božia sláva

     Biedny ja človek

     Telesný a duchovný človek         

     Čo vychádza zo srdca človeka  - 1. časť 

     Evanjelium a súd podľa skutkov

     Dve stránky Kristovho druhého príchodu

     Antihmota stále chýba

     2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

    

     číslo 45 - kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky

                                                                           
     
    44/2019

          

      Solas číslo 44, jeseň 2019

      Vyšlo 2. septembra 2O19

     

      Obsah

     

      Kresťanstvo 20. storočia - Sklamané nádeje  

      Jedine Kristus - aj dnes 

      Zasľúbenie človeka

      Dotknúť sa Spasiteľa

      Večný súd - 2. časť: Súd pred trónom slávy

      Večný súd - 3. časť: Súd nad mestom a národom    

      Večný súd - 4. časť: Kde ich červ nezomiera 

      Milosť pre slepých

      Večné vychádzanie Svätého Ducha

      Informácia o dostupných publikáciaách

      Meno Ježiš nevybledne (pieseň) - text a noty

     

      číslo 44 - kompletné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky


      
     43/2019

           

       Solas číslo 43, leto 2019

       Vyšlo 3. júna 2O19

      


       Obsah

      

       Cirkev deväťnásteho  storočia - časť A  

       Cirkev deväťnásteho  storočia - časť B

       Sláva - význam a obsah slova

       Soli Deo gloria

       Sláva a kríž

       Večný súd-1. časť: Všeobecné zásady  

       Informácia o distribúcii knihy Odmietnutie evolúcie

       Neprehliadnite

      

       číslo 43 - kompletné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky

      
       
      42/2019

           

        Solas číslo 42, jar 2019

        Vyšlo 4. marca 2019


        Obsah 


        Ján Kalvín

        Milosť (obsah a význam pojmu)

        Sola gratia - Jedine z milosti

        Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi    

        Prvý a posledný Adam

        Večné splodenie Syna

        Nestálosť

        J. Sarfati - Odmietnutie evolúcie

        Dve percenta z dane za rok 2018

       


         číslo 42 - kompletné číslo
                       druhá strana obálky
                       tretia strana obálky
                       štvrtá strana obálky
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 1 z 10