aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

cr_P9270077_u28n.jpg
časopis
Aktuálne číslo 49/2020

     

  Solas číslo 49, zima 2020

  Vyšlo 20. novembra 2020


  Obsah 


  Oznam redakcie

  Ty si Kristus, Syn živého Boha

  Žiadosť, hriech a smrť - 2. časť: Hriech  

  Žiadosť, hriech a smrť - 3. časť: Smrť

  Mocnieť v Kristovi    

  Kvas farizejov a saducejov

  Niektoré omyly, ktorým sa treba vyhnúť 

  Stvorenie v šiestich dňoch

  Dve percentá z dane za rok 2020   číslo 49 - kompletné číslo
                 druhá strana obálky
                 tretia strana obálky
                 štvrtá strana obálky
   
  48/2020

   

    Solas číslo 48, jeseň 2020

    Vyšlo 2. septembra 2O20

   

    Obsah

   

    Oznam redakcie

    Habakuk

    Ustarostenosť o chlieb

    Prirodzenosť, identita, podstata a stav človeka
    Žiadosť, hriech a smrť - 1. časť: Žiadosť
    Zamyslenie nad Rímskym 7:14-25
    Odpočinok siedmeho dňa
    Nehanbi sa za evanjelium
    Doba kamenná, bronzová a železná
    Oprava textu
   
    číslo 48 - komplertné číslo
                 druhá strana obálky
                 tretia strana obálky
                 štvrtá strana obálky

                                                                              
    
   47/2020

       

    Solas číslo 47, leto 2020

     Vyšlo 2. júna 2O20

    

     Obsah


     Koronavírus a my

     Boh slávny Hospodin (pieseň a noty)

     Kresťanstvo 20. storočia - 4. časť

     Úloha každého veriaceho v Krista

     Stvorený na Boží obraz

     Pozvanie obťažených

     Znovuzrodenie

     Súcit Pána Ježiša

     Slnko si ukrylo svoju tvár

     Muž bolesti (báseň)

     Ohromujúci Stonehenge


     číslo 47 - kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky   


                                                                                 
     
    46/2020

     

      Solas číslo 46, jar 2020

      Vyšlo 3. marca 2O20

     


      Obsah

     

      Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť  

      Sloboda a slobodná vôľa 

      Znamenia časov

      Odpočinok: 1. časť, 2. časť, 3. časť

      Požehnaná Trojica

      Čo vychádza zo srdca človeka  - 2. časť 

      Jazyky Bábela

      2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

     

      číslo 46 - kompletné číslo

                    druhá strana obálky

                    tretia strana obálky

                    štvrtá strana obálky

                                                                            
      
     45/2019

      

       Solas číslo 45, zima 2019

       Vyšlo 3. decembra 2O19

      


       Obsah

      

       Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť  

       Kristovo jarmo 

       Poďakovanie

       Božia sláva

       Biedny ja človek

       Telesný a duchovný človek         

       Čo vychádza zo srdca človeka  - 1. časť 

       Evanjelium a súd podľa skutkov

       Dve stránky Kristovho druhého príchodu

       Antihmota stále chýba

       2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

      

       číslo 45 - kompletné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky

                                                                             
       
      44/2019

            

        Solas číslo 44, jeseň 2019

        Vyšlo 2. septembra 2O19

       

        Obsah

       

        Kresťanstvo 20. storočia - Sklamané nádeje  

        Jedine Kristus - aj dnes 

        Zasľúbenie človeka

        Dotknúť sa Spasiteľa

        Večný súd - 2. časť: Súd pred trónom slávy

        Večný súd - 3. časť: Súd nad mestom a národom    

        Večný súd - 4. časť: Kde ich červ nezomiera 

        Milosť pre slepých

        Večné vychádzanie Svätého Ducha

        Informácia o dostupných publikáciaách

        Meno Ježiš nevybledne (pieseň) - text a noty

       

        číslo 44 - kompletné číslo

                       druhá strana obálky

                       tretia strana obálky

                       štvrtá strana obálky


        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 1 z 10