aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag12z.jpg
časopis
Pripravujeme číslo 38/2018

   

  Solas číslo 38, jar 2018

  Vyjde tlačou 2. marca 2O18

 


  Obsah

 

  V Kristovom zákone

  Boh slávny, Hospodin (pieseň)

  Medzi smrťou a vzkriesením

  Vzkriesenie v SZ a NZ

  Ježiš, pravý Mesiáš

  2% dane z príjmov za rok 2017

 

  číslo 37 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky

    
  Aktuálne číslo 37/2017

     

    Solas číslo 37, zima 2017

    Vyšlo tlačou 4. decembra 2O17

   


    Obsah

   

    Päť sola

    Solus Christus

    Ježiš je Boh aj človek

    Vzkriesenie mŕtvych

    Stavba na pevných základoch

    Duchovná ríša je reálna

   

    číslo 37 - kompletné číslo

                  druhá strana obálky

                  tretia strana obálky

                  štvrtá strana obálky

       
   36/2017

        

     Solas číslo 36, jeseň 2017

     Vyšlo 4. septembra 2O17

    


     Obsah     Rok 2017 - jubilejný rok

     Protestantská reformácia roku 1517

     Pestún vedúci ku Kristovi

     Ospravedlnenie a spasenie "zo skutkov"  v Rímskym 2

     Falošní proroci


    

          číslo 36 - kompletné číslo

                      

                        druhá strana obálky

                        tretia strana obálky

                        štvrtá strana obálky
    
     
    35/2017

        

      Solas číslo 35, leto 2017

      Vyšlo 2. júna 2O17      Obsah


      Na moju pamiatku

      Dnes Tvoja Cirkev stoluje

      Kladenie rúk

      Vzťah viery, skutkov a poslušnosti

      List do Sárd

      Ako sa správať k ostatným

      Informácie pre odberateľov

      Neprehliadnite


           číslo 35 - kompletné číslo

                         druhá strana obálky   

                         tretia strana obálky

                         štvrtá strana obálky                    

          


      
     7. mimoriadne číslo

            

      Solas, 7. mimoriadne číslo, jún 2017

      Tlačou vyšlo 2. júna 2O17
       Obsah       Myseľ nad hmotou

       Kľúčom k životu je informácia

       Čo je čas?

       Veľký a slávny Boh

       Neprehliadnite

      

                        kompletné číslo

                        druhá strana obálky

                        tretia strana obálky

                        štvrtá strana obálky
      
       
      34/2017

         

        Solas číslo 34, jar 2017

        Tlačou vyšlo 2. marca 2O17

       


        Obsah

        Živá – racionálna viera

        Strom a ovocie

        Priestranná a tesná brána

        Krst ponorením do vody

        Kto uverí a pokrstí sa

        List do Tyatíry

        Božie vyvolenie v učení Pána Ježiša

        Informácie pre odberateľov a čitateľov

        S Kristom keď zomrel som (pieseň)

        2 % z dane z prijmu za rok 2016

       


              číslo 34 - kompletné číslo

                             druhá strana obálky

                             tretia strana obálky

                             štvrtá strana obálky

               
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 1 z 8