aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

cr_P9270107_u29n.jpg
časopis
Aktuálne číslo 44/2019

      

  Solas číslo 44, jeseň 2019

  Vyšlo 2. septembra 2O19

 

  Obsah

 

  Kresťanstvo 20. storočia - Sklamané nádeje  

  Jedine Kristus - aj dnes 

  Zasľúbenie človeka

  Dotknúť sa Spasiteľa

  Večný súd - 2. časť: Súd pred trónom slávy

  Večný súd - 3. časť: Súd nad mestom a národom       

  Večný súd - 4. časť: Kde ich červ mezomiera 

  Milosť pre slepých

  Večné vychádzanie Svätého Ducha

  Informácia o dostupných publikáciaách

  Meno Ježiš nevybledne (pieseň) - text a noty

 

  číslo 44 - kompletné číslo

                 druhá strana obálky

                 tretia strana obálky

                 štvrtá strana obálky


   
  43/2019

        

    Solas číslo 43, leto 2019

    Vyšlo 3. júna 2O19

   


    Obsah

   

    Cirkev deväťnásteho  storočia - časť A  

    Cirkev deväťnásteho  storočia - časť B 

    Slava - význam a obsah slova

    Soli Deo gloria

    Sláva a kríž

    Večný súd-1. časť: Všeobecné zásady  

    Informácia o distribúcii knihy Odmietnutie evolúcie

    Neprehliadnite

   

    číslo 43 - kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky

   
    
   42/2019

        

     Solas číslo 42, jar 2019

     Vyšlo 4. marca 2019


     Obsah 


     Ján Kalvín

     Milosť (obsah a význam pojmu)

     Sola gratia - Jedine z milosti

     Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi    

     Prvý a posledný Adam

     Večné splodenie Syna

     Nestálosť

     J. Sarfati - Odmietnutie evolúcie

     Dve percenta z dane za rok 2018

    


      číslo 42 - kompletné číslo
                    druhá strana obálky
                    tretia strana obálky
                    štvrtá strana obálky
     
    41/2018

         

      Solas číslo 41, zima 2018

      Vyšlo 3. decembra 2O18

     


      Obsah 


      Radikálna reformácia - Anabaptisti

      Sola fide - Jedine vierou

      Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie

      Luther, sola fide a otázka krstu

      Tri odlíšené osoby

      Informácie pre odberateľov a čitateľov

     


      číslo 41 - kompletné číslo
                     druhá strana obálky
                     tretia strana obálky
                     štvrtá strana obálky
      
     40/2018

        

       Solas číslo 40, jeseň 2018

       Vyšlo 3. septembra 2O18

      


       Obsah


       Ulrich (Huldrich) Zwingli (1484 - 1531)

       Zwingli a Luther v otázke chápania omše

       Pred veľkým bielym trónom

       V akom tele

       Účel a dôležitosť vzkriesenia
       Svätý Duch je Boh
       Podstata silnej viery
       

       číslo 40 - kompetné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky

        

      


      
       
      39/2018

           

        Solas číslo 39, leto 2018

        Vyšlo 4. júna 2O18

       


        Obsah


        Martin Luther

        Sola scriptura 

        Sola scriptura a neomylnosť Písma

        Druhý príchod Pána Ježiša Krista

        Argument zo Zjavenia 6:9-11

        Boh je jeden - 2. a 3. kapitola

        Božia spravodlivosť

        Ó, vyvolená Cirkev (pieseň - noty a text)

        

        číslo 39 - kompetné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky
       
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 1 z 9