aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag06l.jpg
Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010 - po konferencii PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Redakcia Solas   


Informácie o 2. ročníku konferencie – po konferencii

 

Výsledkom desaťročí „moderného“ vedeckého poznávania je prijatie názoru, že vesmír, Zem a život sú výsledkom prírodných procesov počas veľmi dlhých časových období. Takéto chápanie priviedlo a privádza mnohých ľudí k svetonázoru, že Boh objektívne neexistuje, a že večne existujúca hmota a energia má schopnosť sama sa vyvinúť z „Veľkého tresku“ až do foriem a štruktúr dnešného vesmíru, v ktorom existujú živé bytosti a ľudia s inteligenciou, abstraktným myslením, svedomím, morálkou, citmi. Evolúcia je dnes predkladaná spoločnosti ako vedecky overená teória.


Súčasná veda však, najmä v oblasti biológie, astronómie, fyziky, ale aj v iných oboroch, priniesla mnohé objavy a pozorovania, ktoré jednoznačne poukazujú na dielo Stvoriteľa a potvrdzujú biblickú výpoveď o stvorení. O niektorých z nich, formou prístupnou pre širokú verejnosť vo svetle biblického zjavenia, bolo na 2. ročníku konferencie „Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010“ hovorené. Menovanú konferenciu zorganizovali občianske združenia Solas a Temelios v dňoch 27. – 29. 8. 2010 v Žiline.
Miesto konania konferencie


Pozvaným a hlavným rečníkom konferencie bol fyzik Prof. John Hartnett, Ph.D. z Austrálie.


Na konferencii ďalej vystúpili domáci pracovníci z oblasti geofyziky, informatiky a fyziky:
Profesor John G. Hartnett získal Ph.D. na katedre fyziky, University of Western Australia (UWA). Pracuje vo výskumnej skupine pre frekvenčné normy a metrológiu, kde zastáva funkciu profesora a vedúceho vedeckého pracovníka. Medzi jeho výskumné aktivity patrí vývoj mikrovlnných oscilátorov, radar s ultra-nízkym šumom, testovanie fundamentálnych fyzikálnych teórií ako špeciálna či všeobecná teória relativity, merania zmien základných konštánt a kozmologické dôsledky týchto zmien. Prof. Hartnett sa s veľkým záujmom venuje kozmológii a vývoju nových fyzikálnych princípov („novej fyzike“), ktoré nepotrebujú predpokladať existenciu temnej hmoty vo vesmíre.


Profesor Hartnett na konferencii predniesol nasledovné prednášky:

Viera vo Veľký tresk a Biblia? V prednáške odznel stručný rozbor problémov modelu Veľkého tresku a prečo by mal kresťan tento model odmietať.

Svetlo hviezd, čas a nová fyzika. Nová fyzika rieši aj problém: Ako môžeme vidieť svetlo zo vzdialených hviezd vo vesmíre, ktorý je len 6000 rokov starý?

Rozanalyzovanie a opustenie Veľkého tresku. Teória Veľkého tresku sa propaguje ako taká, ktorá opisuje pravdivú históriu nášho vesmíru. Súčasné dôkazy však poukazujú na to, že Veľký tresk aj naďalej čelí niektorým veľmi vážnym problémom a je neprijateľný.

Hubblova bublina – Veľký tresk v ťažkostiach. Hubblov teleskop odhaľuje skryté dôkazy o nedávnom stvorení! Teraz vidíme stvorené nebeské telesá tak, ako boli stvorené vo štvrtom dni stvoriteľského týždňa pred asi šesťtisíc rokmi.


Ďalej na konferencii odzneli prednášky:

Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych farieb (doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.);

Biblický pohľad na geológiu a fosílie (RNDr. Peter Vajda, Ph.D.);

Boží veľký plán: Od Genezis až po Zjavenie (Ing. Ján Šichula).V zhode s prejednávanou témou sa uskutočnila panelová diskusia:
Prednášky z konferencie vo forme článkov budú uverejnené v 3. mimoriadnom čísle časopisu Solas, ktoré má byť distribuované v roku 2011 a budú umiestnené na web stránke občianskeho združenia Solas - www.solas.sk.Bohatá ponuka literatúry a DVD vydavateľstva Ordo salutis sa stretla so zanieteným záujmom účastníkov konferencie.
Videozáznam prednášok organizátori konferencie plánujú vydať na DVD nosičoch. Distribúciu zabezpečí vydavateľstvo ORDO SALUTIS. Informácie o stave spracovania prednášok a distribúcie DVD nosičov sledujte na web stránkach www.ordo.sk.


Na DVD nosičoch sú už spracované niektoré prednášky/prezentácie z konferencie z roku 2009. Informácie o nich získate na telefónnom čísle: pevná linka (T-Com): +421 (069) 2021718 a mobil: +421 (0944) 175088.


V organizovaní takýchto konferencií občianske združenia Solas a Temelios by radi pokračovali aj v budúcnosti a už dnes Vás na ne pozývajú. Sledujte časopis Solas a web stránku združenia Solas www.solas.sk.


Zdieľať |
 

Ďalšie články od tohto autora