aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag06l.jpg
Stvoril by Kristus prostredníctvom evolúcie? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Lita Cosner   

Lita Cosner „Would Christ create through evolution?“

preklad: Cecília Bukatová (Solas o. z.)



V príspevku1 z apríla 2017 nachádzajúcom sa na internetovej stránke BioLogos NT Wright tvrdil, že: ak stvorenie prebehlo prostredníctvom Krista, evolúcia je to, čo by sme mohli očakávať. Avšak takéto tvrdenie je fatálne chybný predpoklad evolúcie vložený do textu Písma.


Wright tvrdí, že: „musíme nejako začať tým, čo vieme o Ježišovej vlastnej predstave pravdy ohľadom kráľovstva, moci a zároveň sa pýtať, čo to znamená pre samotné stvorenie.“ Naznačuje, že jedným z dôsledkov je, že „ak stvorenie prichádza cez kráľovstvo, ktoré nastoľuje Ježiš, tak by sme mohli očakávať, že bude ako semeno, ktoré rastie tajne.“ Argumentuje tým, že aj keď je väčšina vedcov zastávajúcich evolucionizmus motivovaná nekresťanským svetonázorom, „napriek tomu prichádza s názorom (obrazom) o pôvode, ktorý vyzerá pozoruhodne rovnako, ako Ježišovo podobenstvo o kráľovstve, podľa ktorého: niektoré semená vyjdú nazmar, iné prinesú pozoruhodné ovocie; niektoré semená začínajú ako maličké a trvá im večnosť, kým vyprodukujú veľkú úrodu; niektoré zlé začiatky sú úžasne zachránené, iné sú zabudnuté. A chaos je prekvapivo prekonaný.“


Avšak Wright urobil základnú chybu, keď čerpal zo soteriologických textov (doktríny o spáse), aby vysvetlil svoju doktrínu o stvorení a použil tieto soteriologické texty na zrušenie jasného významu kozmologických textov! Súhlasím s Wrightom, že naše učenie o Kristovi je dôležité pre doktrínu stvorenia – kľúčovým kresťanským príspevkom k učeniu o stvorení je tvrdenie, že Ježiš je činiteľom tohto stvorenia. Avšak porozumenie toho, že Kristus je Stvoriteľ, neviedlo v Cirkvi nikoho k tomu, aby chápal režim (spôsob) stvorenia a časovú škálu stvorenia opísané v Knihe Genezis inak ako doslovne. K zmene došlo až po tom, keď uniformitarinásky geológovia a darvinistickí biológovia začali spochybňovať biblický pohľad (svetonázor).


Navyše Nový zákon tvrdí, že Kristus je nielen činiteľom stvorenia, ale aj činiteľom obnovy - pri opätovnom príchode, keď jeho vládnutie, panstvo nad stvorením bude každému úplne zjavené, vymaní stvorenie spod pôsobenia a vplyvu prekliatia. Neuskutoční sa to však postupným procesom trvajúcim miliardy rokov - stane sa tak okamžite.


V skutočnosti pokúsiť sa použiť Kristovo učenie k evolučnému výkladu knihy Genezis je úplne smiešne, pretože Ježišov vlastný výklad Genezis ukazuje, že ho bral doslovne. Napríklad s určitosťou tvrdil, že Adam a Eva boli prvými historickými ľuďmi, stvorenými "na začiatku stvorenia".


Wright argumentuje, že tento „nehospodárny“ aspekt evolúcie je v súlade podobenstvami, ktoré Ježiš vyučoval ohľadom príchodu jeho Kráľovstva. Avšak Ježiš učil o niečom, čo sa dialo v padlom, hriešnom svete rebelujúcich tvorov - a tak by sme nemali očakávať, že rovnaké veci sa budú diať a platiť v bezhriešnom svete. V skutočnosti mnoho biblických kreacionistov a ateistov rovnako úspešne argumentovalo tým, že boh, ktorý by použil evolúciu by vôbec nebol ten milujúci Boh Písma, ale monštrum, ktoré buduje takzvaný "dobrý základ" na utrpení a zbytočnej smrti.


Je bežné, že teistickí evolucionisti používajú nekozmologické texty k pokusu vytvoriť kozmologický pohľad, ktorý priamo odporuje jednoduchému učeniu Písma o pôvode (druhov). Teraz je dôležitejšie, než kedykoľvek predtým, aby boli biblickí kreacionisti vybavení na zvládnutie sofistikovane znejúcich, ale nakoniec chybných argumentov tých, ktorí príliš ochotne pristupujú na kompromisy v otázkach evolúcie prebiehajúcej miliardy rokov. Áno, Ježiš je Stvoriteľ a prijímal Knihu Genezis doslovne. A my ako kresťania by sme sa ohľadom otázky stvorenia mali snažiť zachovávať rovnaký postoj ako On - a nie zneužívať jeho učenie k pokusu robiť kompromisy s nekresťanskými svetonázormi.


Odkazy a poznámky

1. Wright, N.T., NT Wright: Ak Stvorenie prebehlo prostredníctvom Krista, evolúcia je to, čo by sme očakávali, biologos.org, 25. apríla 2017.


Pôvodný článok „Would Christ create through evolution?“ sa nachádza na web stránke spoločnosti Creation Ministries International (CMI) na adrese: https://creation.com/christ-evolution.

Preložené a uverejnené so súhlasom CMI. Do slovenčiny preložila Cecília Bukatová.


 

Ďalšie články od tohto autora