aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


crimag05l.jpg
Obsah kategórie "spevník" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   

 

Tak čo tedy robiť, bratia? Keď sa schádzate, každý z vás má žalm, má učenie, má zjavenie, má jazyk, má výklad -

všetko nech je na vzdelanie.

 

1. Korintským 14:26
Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "spevník"Spasenie z milosti - J. M. Gray, J. Hudec (Solas 41/2018)

Za mňa si, Pane, krvácal - J. Siracký, J. Berka (noty a text, Solas 40/2018)

Tvoj kríž a krv (noty a text, Solas 40/2018)

Ó, vyvolená Cirkev - M. Sadloň (noty a text, Solas 39/2018)

Už blízko je Tvoj deň - M. Sadloň (Solas 39/2018)

Boh nás má rád - H. E. Gebhardt/ K. Royová (Solas 38/2018)


Chválime Ťa, Bože náš - I. Franz (Solas 37/2017)

Dnes Tvoja Cirkev stoluje (noty a text - pdf) - A. Adlof; J.M. Heydn; V. Betina (Solas 35/2017)

Veľký a slávny Boh (noty a text - pdf) - Hine/Arnéra; J. Hudec (Solas m07/2017)


Spasiteľ predivný - J. Hudec/Ľ. Vyhnánek (Solas 33/2016)

Ježišu náš, základ si spásy - M. Sadloň/(JH) (Solas 32/2016)

Pre mňa si opustil nebeskú vlasť - J. Andrášik/L. Mason (Solas 31/2016)


Chcem spievať o tom prameni - W. Cowper/J. Hudec (Solas 30/2016)

Je to veľká milosť Božia - T. Vargha/J. Hudec (Solas 29/2015)


Hľaď na Pána v pevnej viere! - M. Sadloň (Solas 27/2015)

Veď nás k cieľu verný Bože – M. Sadloň (Solas 12/2011)


Otče, prijmi obeť chvál – V. Neubauer (Solas 25/2014; Solas 13/2011)


Spievam pieseň vďačnej chvály – F. H. Rowley (Solas 24/2014)


Skala vekov – A. M. Toplady (Solas 23/2014)


Vyvyšovať budem Teba – J. Hudec (Solas 22/2014)

V novej piesni oslavujte! – J. Hudec (Solas 11/2011; Solas 4/2009)
Oslavujte Hospodina – J. Hudec (Solas, 1. mim. číslo/2010)


Vydaj sa úprimne Pánovi – J. Kremský (Solas 20/2013)


Žije Ježiš, život môj – L. Branderburg (Solas 19/2013)


Tvoj kríž a krv – V. Žák (Solas 18/2013)


Sláva Ti, veľký Bože! – O. Betko ml. (Solas 17/2012)


Tak vzácna milosť – J. Newton (Solas 16/2012)


Len spravodlivosť Kristova – N. Zinzendorf (Solas 10/2011)


Kto dá mi silu k púti? – K. Royová (Solas 15/2012)

Nezabudni, nezabudni – K. Royová (Solas 14/2012)

Kráľu nebies – K. Royová (Solas 9/2010)

Ži krásne! – M. Royová (Solas 8/2010)

Ej, nejednu ešte slzu – M. Royová (Solas 7/2010)


Znám Ťa, slávny Stvoriteľu – A. Adolf (Solas 6/2010)


Ovocie Ducha – J. Kučera (Solas 5/2009)


Pane, prúdmi požehnania – E. Codner/M. Rafajová (Solas 2/2009)


Veľký a slávny Boh – Heine/Arméra/J. Hudec (Solas, 1. mim. číslo/2009)


Nádherná blažená zvesť – Pr. J. Ourus (Solas 15/2012)
(Zoznam článkov a liniek je priebežne doplňovaný)


Vytvorené: 30. marca 2015

Upravené: 16. novembra 2018 

Ďalšie články od tohto autora