aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


crimag28j.jpg
obsah kategórie "úvahy - 1" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   


Tedy keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by Božstvo bolo podobné zlatu

alebo striebru alebo kameňu, rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel.

Skutky 17:29Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "úvahy - 1"Rozhodujúca voľba (Solas 60/2023)

Útočisko v čase nebezpečenstva (Solas 60/2023)

Povzdychnutie nad márnosťou života (Solas 59/2023)

Trojnásobná výzva (Solas 59/2023)

Korupcia a porušenie (Solas 58/2023)

Povzbudenier Žalmom 13 (Solas 58/2023)

O Baránkovi (Solas 58/2023)

Pokoj vám (Solas 572022)

Pohľad na Pána Ježiša (Solas 56/2022)

Šťastný Etiopčan (Solas 56/2022)

Svadba v Káne Galilejskej (Solas 55/2022)

Služba slovom, ktorá prespiueva (Solas 55/2022

Golgotský kríž - miesto zastavenia (Solas 54/2022)

Pri Jakobovej studni (Solas 53/2021)

Svedectvo prázdneho hrobu (Solas 52/2021)

Návrat k plnohodnotnému životu (Solas 51/2021)

Náš dom a naša skala (Solas 51/2021)

Tichý a pokorný srdcom (Solas 50/2021)

Sloboda s slobodná vôľa (Solas 46/2020)

Podstata silnej viery (Solas 40/2016

Zodpovednosť človeka

Božia spravodlivosť (Solas 39/2016)

Proste a dostanete (Solas 33/2016)

Obnova Hospodinovho chrámu (Solas 33/2016)

Psy a svine (Solas 33/2016)

Verný, milujúci Otec (Solas 33/2016)

Nesúďte (Solas 32/2016)

Videli, ale neuverili (Solas 30/2016)

Poklad v nebesiach (Solas 29/2015)

Hľaďte na Krista (Solas 29/2015)

Sviecou tela je oko (Solas 29/2015)

Zodpovednosť človeka (Solas 28/2015)

Úvaha o pravde, viere, skutkoch, cirkvi… (Solas 27/2015)

Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Solas 27/2015)

Poznanie Boha (Solas 6/2010)

Láska ako dar (Solas )

Tajomstvo manželstva (Solas )

Boží manuál (Solas )

Vzkriesenie (Solas )

Šťastie a radosť (Solas )

Hľa, Baránok Boží (Solas )

Ako žiť podľa 1. listu Jána (Solas )

Horkosť (Solas )

Ako sa zachovať? (Solas )

Prišiel, aby slúžil (Solas 9/2010)

O nič sa nestarajte (Solas)

Vojdi do svojej komôrky (Solas )

Viera, dôvera a poslušnosť (Solas 8/2010)

Utrpenie veriaceho (Solas )

Apologetika a ja

A Adam nazval meno svojej ženy Eva

Cambridgeská deklarácia


Živá racionálna viera (Solas 34/2018)
Doplnené: 5. 6. 2023