aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag03.jpg


Predstavujeme vám časopis Solas


 
Aktuálne číslo 60/2023

 

  Solas číslo 60 jeseň 2023

  Vyšlo 4. septembra 2023

 


 Obsah

 

  Rozhodujúca voľba

  Oslavujete Hospodina!

  Klaniame sa Pánovi Ježišovi Kristovi

  Nasledovanie Syna človeka

  Siné puto rodinných väzieb
  Útočisko v čase nebezpečenstva
  Plnosť a dostatočnosť v Kristovi
  Cestovný lístok
  Nová zmluva
  Listy Petra - 2. časť
  Škola poslušnosti - VIII
  Aká je povaha prírody?
 
  číslo 60 - kompletné číslo
               druhá strana obálky
               tretia strana obálky
               štvrtá strana obálky
                                                                            
     
    Časopis elektronicky a tlačou PDF Vytlačiť E-mail


    Časopis Solas je komunitné periodikum vydávané o. z. Solas. Vychádza štyrikrát do roka ako štvrťročník. Je nepredajný. Oberateľom zaradeným do Zoznamu odberateľov ho zasielame bezplatne.

    Čítajte viac...