aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag07z_u.jpg
úvahy-1
obsah kategórie "úvahy - 1" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   


Tedy keď sme rodinou Božou, nemáme sa domnievať, že by Božstvo bolo podobné zlatu alebo striebru alebo kameňu,

rytine, ktorú vytvorilo remeslo a ľudský výmysel.

Skutky 17:29


Čítajte viac...
 
Zodpovednosť človeka PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Jesse Winkler   


čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami.

A naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom

1. Jánov 1:3


Boh jedná s človekom, stará sa o jeho potreby, zaopatruje ho. Dážď prší a slnko svieti na každého jedného človeka. Pýtame sa: Aká je odpoveď človeka svätému Bohu na všetko jeho zaopatrenie a starostlivosť?

Čítajte viac...
 
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   


Zastavme sa pri tejto mocnej a koncentrovanej výpovedi Pána Ježiša, ktorú nachádzame zapísanú v Evanjeliu Jána 8:32. Zamyslime sa nad poznaním, ktoré je poznaním pravdy, zamyslime sa nad pravdou ako takou a preskúmajme, o akom vyslobodení sa tu hovorí, z čoho a ako nás môže a aká pravda vyslobodiť.

Čítajte viac...
 
Živá – racionálna viera PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Pavol Roháček st.   

Skúmajme výzvy Božieho slova:

 

Sami seba skúmajte, či ste vo viere, seba skúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás?

Iba ak by ste sa boli nedokázali.

2. Korintským 13:5


Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.

Rímskym 8:16

Čítajte viac...
 
Obnova Hospodinovho chrámu PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Marian Riška   


2. Kronická 29:1-20

Čítajte viac...
 
Prišiel, aby slúžil PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Redakcia Solas   

Lebo veď ani Syn človeka neprišiel nato, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých
Marek 10:45


Plný milosti, pravdy a slávy


Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista
2. Korintským 4:6Zdieľať |
Čítajte viac...
 
Hľaďte na Krista PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Jesse Winkler   


Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania,

hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznania, na Krista Ježiša

Židom 3:1 (Roháček)


 V Evanjeliu podľa Matúša 21:44 čítame: „Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten (kameň) padne, rozdlávi ho.“ (SEVP). Kristus je tento odmietnutý a zavrhnutý kameň.

Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 4