aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag14z.jpg
evanjelizačné
Obsah kategórie "evanjelizačné" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   

A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,
skrze ktoré i spasení bývate, ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval,

iba ak by ste boli nadarmo uverili.

Čítajte viac...
 
Čo vychádza zo srdca človeka -1 PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   


A privolajúc si celý zástup povedal im: Počujte ma všetci a rozumejte!

Nieto ničoho z vonku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho mohlo poškvrniť;

ale to, čo vychádza z neho, to je to, čo poškvrňuje človeka.

Čítajte viac...
 
Čo vychádza zo srdca - 2 PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   

A vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.

Lebo z vnútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo.

Marek 7:20-22

Čítajte viac...
 
Podstata silnej viery PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   

Názory ľudí na Pána Ježiša sú veľmi odlišné. Sú takí, ktorí ho pokladajú za dosť vzdialenú postavu, akosi nepodstatnú pre dnešnú dobu.

Čítajte viac...
 
Božia spravodlivosť PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   

Keby som vám povedal: „Nemôžete vstúpiť do Božieho kráľovstva bez... “ vyzývajúc vás, aby ste dopísali chýbajúce slovo, bol by som zvedavý, ktoré by ste si vybrali. Dúfam, že aspoň niektorí z vás by dopísali slovo „viera“. No je tu ešte jedno rovnako dôležité slovo a to je „pokánie“. Do Božieho kráľovstva nemôžete vstúpiť bez pokánia. V tomto zamyslení Vám chcem vysvetliť, čo pokánie je a prečo je také dôležité.

Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 7