aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag12z_u.jpg
Obsah kategórie "evanjelizačné" PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   

A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval,

ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte, skrze ktoré i spasení bývate,

ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval,

iba ak by ste boli nadarmo uverili.

Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal,

že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem
a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem


1. Korintským 15:1- 4Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "evanjelizačné"
Všetkým národom (Solas 15/2012)

Evanjeliium Božia moc (Solas 26/2015)

Si na správnej ceste? (Solas 26/2015)

Poslušnosť Bohu (Solas 25/2014)


Oznámené a oznamované evanjelium (Solas 16/2012)

Príbeh Nabuchodonozora (Solas 24/2014)

Príbeh Balzazáara (Solas 25/2014)

Zacheovo obrátenie (Solas 16/2012)

Ako vojsť do večného života (Solas 10/2011)

Ľudský život ako vlak (Solas 1/2008)


Evanjelium – posledná šanca (Solas 2/2009)

Evanjelium zasahuje (Solas 2/2009)

Je čas veriť v Boha, ale aj Bohu (Solas 1. mimoriadne číslo/2009)

Boží div v prírode (Solas 1. mimoriadne číslo/2009)


Kristus je jediný liek na smrteľné uhryznutie hriechom (Solas 27/15)
Evanjelium Kristovo – moc Božia na spasenie (Solas 23/2014)


Ukrižovanie (Solas 18/2013)

Dobrá správa (Solas 15/2012)

A keď ho ukrižovali (Solas 14/2012)Michael Steedman

Ježiš, pravý Mesiáš (Solas 38/2018)

Stavba na pevných základoch (Solas 36/2016)
Falošní proroci
(Solas 36/2016)
Ako sa správať k ostatným (Solas 35/2017)
Priestranná a tesná brána
(Solas 34/2017)

Nesúďte

Sviecou tela je oko

Poklad v nebesiach

Proste a dostanete (Solas 33/2016)
Psi a svine (Solas 33/2016)
Verný, milujúci Otec (Solas 33/2016)

Božia spravodlivosť (Solas 39/2016)

Podstata silnej viery (Solas 40/2016)

Nestálosť (Solas 42/2019)

Sláva a kríž (Solas 43/2019)

Dotknúť sa Spasiteľa (Solas 44/2019)

Milosť pre slepých (Solas 44/2019)

Kristovo jarmo (Solas 45/2019)

Čo vychádza zo srdca človeka - 1 (Solas 45/2019)

Čo vychádza zo srdca človeka - 2 (Solas 46/2020)

Znamenia časov (Solas 46/2020)

Pozvanie obťažených (Solas 47/2020)

Súcit Pána Ježiša (Solas 47/2020)

Ustarostenosť o chlieb (Solas 48/2020)

Ty si Krisatus, Syn živého Boha (Solas 49/2020)

Kvas farizejov a saducejov (Solas 49/2020)

Božia vôľa pre Krista (Solas 51/2021)

Syn človeka musí znovu vstať (Solas 51/2021)

Idi za mnou satane! (Solas 52/2021)

Hanbiť sa za Ježiša (Solas 54/2022)

Stratiť a zachrániť svoju dušu (Solas 53/2022)

Cena duše (Solas 53/2022)
(Zoznam článkov a liniek je priebežne doplňovaný)


Vytvorené: 30. marca 2015

Upravené:  24. augusta 2022

 

Ďalšie články od tohto autora