aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag07l.jpg
Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2009 – informácie PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Redakcia Solas   


V dňoch 28. – 30. 8. 2009 sa v Žiline uskutočnila konferencia


Stvorenie a súčasná veda

Lebo On povedal, a stalo sa; On rozkázal, a postavilo sa
Žalm 33:9


Konferenciu zorganizovali občianske združenia

SOLAS a TEMELIOSNa konferencii odzneli nasledovné prednášky:


Fosílie, kosti dinosaurov a Biblia (Prof. Andy McIntoch, DSc., Univerzita v Leeds, Anglicko).

Sedimentárne horniny, uhlie a fosílie svedčia o globálnej katastrofickej potope za dní Noacha. Svedectvo o dinosauroch poukazuje na to, že tieto už vyhynuté živočíchy žili spolu s ľuďmi a boli ľuďom dobre známe.


Zložitosť lietania (Prof. Andy McIntoch, DSc., Univerzita v Leeds, Anglicko).

Mechanika lietania, stavba tela vtákov a ich peria svedčia o cieľavedomom pláne a návrhu. Vtáky sa nemohli evolučne vyvinúť z plazov pomocou postupných pozvoľných zmien.


Termodynamika a informácia v živých organizmoch (Prof. Andy McIntoch, DSc., Univerzita v Leeds, Anglicko).

Zákony termodynamiky nedovoľujú samovoľný evolučný vznik informačných molekúl v živej bunke, akými sú DNA, RNA a bielkoviny


Stvorenie – o čo teda ide? (Prof. Andy McIntoch, DSc., Univerzita v Leeds, Anglicko).

Iná ako doslovná interpretácia biblickej výpovede o stvorení (predovšetkým prvých 11. kapitol Genezis) podkopáva evanjelium Ježiša Krista.


Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia (RNDr. Peter Vajda, Ph.D, SAV Slovensko).

Evolučný a biblický scenár vzniku vesmíru a života v ňom sú nezlučiteľné. Evolučná teória je v ostrom rozpore s evanjeliom.


Živé bytosti svedčia o Stvoriteľovi (Ing. Ján Šichula, Slovensko).

Detailným pohľadom na stavbu živých organizmov prichádzame k záveru, že nemohli vzniknúť evolučnými cestami, ale za ich vznikom rozpoznávame plán a tvorčiu inteligenciu Stvoriteľa.


Čo je veda? Biblický pohľad na vedu (doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc., Slovensko).

Vymedzenie pojmu, predmetu a metódy empirickej vedy. Biblický pohľad na vedu cez výpovede Písma.


Kresťanské korene súčasnej vedy (doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc., Slovensko).

Kresťanské myslenie bolo živnou pôdou pre vznik súčasnej (modernej) vedy.


V tomto 2. mimoriadnom vydaní časopisu Solas uverejňujeme podstatné časti prednášok, ktoré na konferencii odzneli, alebo ich abstrakt.


 Drahoslav Vajda

za organizačný výbor konferencie