aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


crimag09l.jpg
Je čas veriť v Boha, ale aj Bohu PDF Vytlačiť E-mail


Dobre čítate. Veriť v Božiu existenciu je naozaj málo. Aj démoni veria, že Boh existuje, a trasú sa pred Ním. Je treba veriť Bohu a Jeho slovu.


V dnešnom technicky vyspelom svete sa pomaly vytráca slovo Boh – viera – večnosť. Človek sa zaoberá len sám sebou a súčasnosťou. Je akoby pripútaný neznámou silou k hmote tak silno, že sa z neho stal akýsi bezduchý robot. Je to tým, že človek už veľa dosiahol a mnoho toho vie. Obrovské tempo výskumov v našom storočí však prinieslo aj pozitívny signál o Bohu, viere a večnosti.


Veda a technika neokráda ľudí o vieru v Boha. Práve naopak, dnešný človek má oveľa viac dôvodov k viere ako mal v staroveku. Či je to až taká veľká vec, že aj vedec verí v Boha? Áno treba veriť v Boha! Ale je treba veriť aj Bohu, akceptovať to, čo On urobil a povedal. Veď Boh dostatočne prezentoval pred svetom svoju existenciu, aj autoritu svojho Slova. Čo ešte mal Boh urobiť, aby Ho ľudia poznali a uznali za najvyššiu autoritu? Či Boh zjavuje svoju existenciu len v nebesiach? Či nechodil v Kristovi pred dvetisíc rokmi aj po našej zemi? Či v Kristovi neokúsil na zemi hlad, smäd, bolesť a smrť? Akože potom niektorí ľudia hovoria, že Boh ešte nevyskúmal všetko, čo stvoril?


Boh preskúmal všetko, čo stvoril. Veľmi starostlivo preskúmal aj srdce človeka. Zistil, že je klamné a nadovšetko zradné – kto sa v ňom vyzná? Veľmi komický je pred Bohom človek, ktorý chce preskúmať Stvoriteľa svojim rozumom.


Aké dôvody máte pre svoju neveru vy, ktorí dodnes neveríte v Boha a Bohu? Snáď aj pripúšťate Božiu existenciu, ale neveríte tomu, čo Boh urobil a povedal. Veríte všetkým divom, ktoré urobil na zemi? Veríte Jeho slovám, ktoré dal zapísať do Biblie? Veríte, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život? Poslúchli ste Božiu výzvu: „Činte pokánie a verte v evanjelium!“?


Božia láska k ľuďom je jedinečná. Najprv niečo urobí a potom o tom hovorí. Teória vychádza z Jeho praxe. My to robíme opačne. Naša prax vychádza z teórie iných. Boh nepreberá skúsenosti od nikoho. Neopravuje, nevylepšuje. Jeho ponuka je vždy tá istá: „Dáva večný život každému, kto verí...“ Neponúka preto, aby On získal, ale aby obohatil ľudí. Boh nepotrebuje nás, ale my potrebujeme Jeho!


Boh v každej dobe a každému pokoleniu dostatočne hovorí o svojej existencii. Vo vyspelých krajinách takmer niet človeka, ktorý by nemal známosť o Bohu. Veď Pán Boh hľadá človeka a pokiaľ predlžuje dobu milosti, ponúka hriešnym ľuďom spasenie z milosti. Je však možné, že sa niektorým vedcom živý Boh „stratil“ v skúmavke.


Milý priateľ, veríš, že živý Boh existuje a že ťa hľadá? Alebo snáď ho tvoje „sondy“ ešte neobjavili? Porozmýšľaj, prečo práve ty nemôžeš objaviť to, čo už dávno existuje.


Blažení sú pred Bohom tí ľudia, ktorí nevideli a predsa uverili.
Zdieľať |