aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag05l.jpg
Spasenie z milosti PDF Vytlačiť E-mail
Autor: J. M. Gray, J.Hudec   

1. Z milosti všetko je, čo som a mám

tú mi len z lásky dal môj Boh a Pán.

V pokore z duše nech vďačne znie:

„Mne z milosti Boh dal spasenie!“

 

Zbor: Z milosti spásu Pán mi dal,

sňal bremä hriechov, strach i žiaľ.

To moja správa: „Nech znie Bohu sláva!

Mne z milosti spásu Ježiš dal!“

 

2. Bez Boha v hriechu tme údel môj bol –

Ježiš ma našiel, v ples premenil bôľ.

Môj spev v šíru zem znie nadšene:

„Mne z milosti Boh dal spasenie!“

 

Zbor:

 

3. „Sláva mu!“ – radostne spieva môj hlas,

blížnym chcem hlásať jak miluje nás.

Žitie len Ježiš dá blažené,

Boh z milosti núka spasenie!

 

Zbor:

 


Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 145.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.