aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag08l.jpg
Chválime Ťa, Bože náš PDF Vytlačiť E-mail
Autor: I. Franz   

Chválime ťa, Bože náš,

vďačne, vrúcne, z celej sily,

že ty, veľký, k nám sa znáš,


hoc sme hnev tvoj zaslúžili.

Od vekov si na veky,

svätý Bože veliký.


Celá zem i nebesia,

svety pred tebou sa koria,

k tebe tvorstvo vinie sa,

velebia ťa púšte moria.

Tvoja múdrosť bezodná

vesmír drží dovedna.


Nebešťanov zástupy

slávia ťa i verné zbory,

že si z vín ich vykúpil,

hrdinov z nich viery stvoril.

Celá cirkev chválou znie

za prijaté spasenie.


Do konca ťa budeme

oslavovať, Otče milý.

Ku tebe kým prídeme,

daj, by sme ťa nezradili!

Baránkov kým začne hod,

v milosti nás svojej voď!


Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 21.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.