aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag06l.jpg
Ó, vyvolená Cirkev! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: M. Sadloň   

1. Ó, vyvolená Cirkev,

to bude krásny deň:

Pán z neba slávy príde,

ty vzlietneš hor nad zem!

Tvoj Ženích, plný lásky,

ťa k sebe privinie

a ty mu v svätej túžbe

na hrudi spočinieš.

 

Zbor:

Triumfom skončí viera, nádej sa naplní,

večnosti svetlo slávne ťa krásou oslní.

 

2. Tam v ríši Božej slávy

vlasť krásna čaká ťa,

tam v strede vykúpených

v šat biely odiata

pieť budeš novú pieseň,

vždy Pána velebiť,

že splnil všetky sľuby,

že hodno preňho žiť.

Zbor:

 

3. Ó, ako to len bude,

keď slávny uzrieš cieľ,

keď naveky ťa z boja

vychváti Spasiteľ?!

Či skoro nechceš uzrieť

svoj domov, paliem kraj?

Vo vrúcnej volaj prosbe:

„Príď, Pane, nemeškaj!“

Zbor:

 

Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 341.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.

 

 

Ďalšie články od tohto autora