aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag10l.jpg
Za mňa si, Pane, krvácal PDF Vytlačiť E-mail
Autor: J. Siracký, J. Berka   

1. Za mňa si, Pane, krvácal,

na kríži za mňa pnel,

za mňa sa do rúk ľudí dal,

za hriechy moje mrel.


2. Svit slnka tmou sa zastieral

vo chvíľach trápenia,

Syn Boží tam keď zomieral

za hriechy stvorenia.


3. So studom tvár si zakrývam,

na kríž keď hľadím Tvoj,

hold vrúcnej vďaky Tebe vzdám,

za dokonalý boj.


Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 55.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.