aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag07l.jpg
Za mňa si, Pane, krvácal PDF Vytlačiť E-mail
Autor: J. Siracký, J. Berka   

1. Za mňa si, Pane, krvácal,

na kríži za mňa pnel,

za mňa sa do rúk ľudí dal,

za hriechy moje mrel.


2. Svit slnka tmou sa zastieral

vo chvíľach trápenia,

Syn Boží tam keď zomieral

za hriechy stvorenia.


3. So studom tvár si zakrývam,

na kríž keď hľadím Tvoj,

hold vrúcnej vďaky Tebe vzdám,

za dokonalý boj.


Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 55.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.