aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag10l.jpg
Oslavujte Hospodina! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: J. Hudec   


Slovom Božím učinené nádherné sú nebesia,

Duchom svojich úst On dávno celý vesmír prestrel sám.Zhrnul vody v moria, dáva dažde zhora –

nech sa celá zem Ho bojí, všetci pred Ním koria!Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, z piesne č. 5.

publikované s láskavýmn súhlasom zostavovateľa spevníka.

 

Ďalšie články od tohto autora