aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag08l.jpg
Len spravodlivosť Kristova PDF Vytlačiť E-mail
Autor: N. Zinzendorf   


Len spravodlivosť Kristova

je mojim rúchom svadobným,

ňou Spasiteľ ma zaodial,

v nej pred Bohom raz obstojím.


Ty pre mňa, Boží Baránok,

si dielo spásy dokonal,

krv Tvoja hriech môj obmyla:

ja spievam Tebe hymnu chvál.


Ty sám si mojou nádejou,

či žijem a či zomieram,

keď satan desí, pokúša,

na kríž len zrak svoj upieram.


Dnes ďakujem Ti, Pane môj,

hlas radosti mi v srdci znie,

že z hriechov si ma vykúpil

a daroval mi spasenie.


Ó, drahý Pane Ježišu,

Ty v nebi s Otcom prebývaš –

znie ľudu Tvojho chválospev:

Buď sláva Tebe Kráľu náš!Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 83.

Noty a text publikované s láskavým súhlasom

zostavovateľa spevníka.