aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag06l.jpg
Tvoj kríž a krv PDF Vytlačiť E-mail
Autor: V. Žák, J. Potúček   


Tvoj kríž a krv je pre mňa zárukou,

že ľúbiš ma môj Pán a Kráľ.

Ty nádej vložil si mi do srdca,

keď hriech si navždy so mňa sňal.Zbor: Tvoj kríž, Tvoj kríž je moja kotva jediná!

Tvoj kríž, Tvoj kríž, môj Pane, silu k boju dá!


Tam na kríži si spásu vydobyl,

krv Tvoja keď sa preliala.

Ty mrel si, Kriste, ako Baránok,

len láska tam Ťa zdržala.

Zbor:


Oj, slávny Kráľu, život svoj si dal,

by s Tebou som raz večne žil!

Ja chválim Teba, v srdci velebím,

že s pekla si ma vykúpil.

Zbor:


Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 54.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.
 

Ďalšie články od tohto autora