aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag02z.jpg
Otče, prijmi obeť chvál! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: V. Neubauer   

Otče, prijmi obeť chvál, že si svojho Syna dal,

za milosť a dobrotu, ľuďom k spáse, k životu.


Spasiteľu, Pane náš, Ty si slávny Mesiáš,

veky s túžbou čakaný, proroctvami hlásaný.


Keď sa naplnil ten čas, Boh zostúpil medzi nás –

anjeli sa radujú, pastierom to zvestujú.


„Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi!“ –

správa krásna zneje v diaľ: na zem prišiel nebies Kráľ.


Prijmi, Pane, vrúcny vďak, hriešnych že si ľúbil tak:

Z lásky seba dal si v zmar, nám si získal spásy dar!Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 31.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.