aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag10l.jpg
Hľaď na Pána v pevnej viere! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: M. Sadloň   

 Hľaď na Pána v pevnej viere v každej ťarche úzkosti,

vezmi pomoc, ktorú núka: z bied a súžby vyprostí!


Zbor: Vzdávaj Bohu vrúcnu chválu: milosť v Kristu zjavil nám,

Veleb lásku veľkú, stálu, že ťa vedie k výšinám.


Zostaň verný v ohni skúšok, zober vďačne žitia kríž! –

márne budú zvody sveta, keď sa Bohu zasvätíš!

Zbor:


Zostaň verný v ohni skúšok! v ňom sa tvoj duch pripraví

s Pánom svojim začať cestu, ktorá vedie do slávy.

Zbor:


Zostaň verný v ohni skúšok! Oheň zlato neskazí,

v ňom si musia vieru skúšať praví Boží víťazi.

Zbor:


Zostaň verný v ohni skúšok! To je diel tvoj na zemi

a keď Pán sa zjaví v sláve, On ťa vencom odmení.

Zbor:


Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 250.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.

 

 

Ďalšie články od tohto autora