aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag03l.jpg
Nádherná, blažená zvesť PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Pr. J. Ourus   


1. Tak lásky-plne, milo k nám znie zvesť krásna,

nad ktorú viac niet:

že z lásky Ježiš dal svoj život za hriešny,

zahynulý svet.


Zbor: Ó, nádherná je blažená zvesť!

Jej ľúby zvuk mi sladko znel…

Raz hlasom vďaky, úcty

nebom slávne zaznie,

že Baránok aj za mňa mrel.


2. On z nebeských zostúpil výšin

a vzácnu krv za viny dal,

za hriešnych, biednych, slabých ľudí

Pán zmiernou obeťou sa stal.

Zbor:…


3. Je dokonané dielo spásy –

prúd milosti už plynie k nám:

kto vierou do neho sa vnorí,

Pán v náruč privinie ho sám.

Zbor:…Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 107.

 Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.