aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag06l.jpg
Nezabudni, nezabudni! PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Kristína Royová   


Nezabudni, nezabudni, že ťa Ježiš kúpil draho,

by ťa s Bohom zmieriť mohol, by si získal večné blaho!

Vzdal sa slávy, neľutoval,

radosť nebies pre teba On obetoval.


Nezabudni, nezabudni na noc boja v Getsemane!

Pre hriech tvoj ho stihla zrada, výsmechy a bičovanie,

aby hrôzy, nepokoje

vo večnosti netrápili srdce tvoje.


Nezabudni, nezabudni, koľko tvoja duša stála

utrpenia, poníženia na Golgote nebies Kráľa!

By ťa vyrval z moci pekla,

z Jeho rán krv na potupnom kríži tiekla.


Nezabudni, nezabudni: z lásky obetoval Seba!

On ťa, dieťa porušenia, určil za dediča neba.

Vo tme hynie, mrie svet bludný,

Ježiš vymanil ťa z neho, nezabudni!Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 76.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.


 

Ďalšie články od tohto autora