aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag08l.jpg
Veľký a slávny Boh PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Herine/Arméra/J. Hudec   

 

Ó, Bože môj, keď vnímam s vďakou novou

svet, ktorý stvorila raz Tvoja moc:

či mračné nebo, blesky, rachot hromov,

či slnný deň a krásnu hviezdnu noc,


 vždy z mojej piesne Tebe vďaka znie:

        Ty, večný Boh, si mocný Boh!-

   vždy z mojej piesne Tebe chvála znie:

       Ty, veľký Boh, si slávny Boh!


Cez lúky, hory, doliny keď kráčam,

dych cítim vánkov, znie mi bystrín hlas,

kvet vonia vôkol, čujem spevy vtáčat,

zriem z hôrnych výšin zázrak zeme krás;


      vždy z mojej piesne Tebe vďaka znie:

      Ty, múdry Boh, si dobrý Boh! -

      vždy z mojej piesne Tebe chvála znie:

      Ty, veľký Boh, si slávny Boh!


Ten div keď zvážim, že si svojho Syna

dal, aby smrťou odňal sveta hriech;

na kríž Ho viedla moja veľká vina,

tam krvou zmyl ju, zbielil ako sneh,


vždy z mojej piesne Tebe vďaka znie:

Ty, múdry Boh, si dobrý Boh! -

vždy z mojej piesne Tebe chvála znie:

Ty, veľký Boh, si slávny Boh!


Pán ježiš môj keď svetlom ožiarený

si sadne v nebi na svoj slávny trón,

bez ťarchy, bôľov, čo tu tlačia k zemi,

ja v jase vstúpim k Nemu na Sion,


vždy z mojej piesne Tebe vďaka znie:

Ty, múdry Boh, si dobrý Boh! -

vždy z mojej piesne Tebe chvála znie:

Ty, veľký Boh, si slávny Boh!

 


Pieseň č.16, Duchovné piesne, Nitra 1987

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.