aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag04l.jpg
Spievam pieseň vďačnej chvály PDF Vytlačiť E-mail
Autor: F. H. Rowley   

Spievam pieseň vďačnej chvály:

Život Pán môj za mňa dal!

Prišiel z nebies večnej chvály,

na kríž hriechy moje vzal.


Zbor: Spievam pieseň vďačnej chvály:

Život Pán môj za mňa dal!

Chcem Ho sláviť so svätými

Tam pri tróne hymnou chvál.


On ma hľadal zblúdeného,

našiel ovcu stratenú,

z hriechu vyslobodil zlého,

zhojil dušu zranenú.

Zbor:


On ma skryje v svojej dlani,

dokiaľ zúri žitia boj,

vo večné ma prijme stány,

v pravý, krásny domov môj.

Zbor:Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 93.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.