aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag03z.jpg
Skala vekov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: A. M. Toplady   

Nadejte sa na Hospodina na večné veky…

Izaiáš 26:41. Skala vekov, Boh môj, Pán,

skry ma v skrýši svojich rán!

Dal si vody, krvi prúd

z Tvojho boku vytrysknúť –

Nech je pre mňa spásny liek:

zmyje vinu, sníme hriech!


2. Žiadna práca mojich rúk

nezbaví ma hriechu múk.

Hoc žiť Bohu túžbu mám,

hoc nad hriechom stále lkám,

Nemám zmierne za viny –

Ty si zmierca jediný.


3. Nič Ti v ruke nenesiem –

k Tvojmu krížu vierou zriem.

Rúcho spásy pre mňa máš,

milosť nehodnému dáš,

všetky hriechy odpustíš,

dáš mi radosť, mieru tíš.


4. Keby prišiel skonu deň,

oči zastrel smrti tieň,

duša vzlietne napokon,

kde je slávy Tvojej trón –

Skala vekov, Boh môj, Pán,

skry ma v skrýši svojich rán!Spevník Duchovné piesne, Nitra 1987, pieseň č. 134.

Publikované s láskavým súhlasom zostavovateľa spevníka.