aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2017. Viac na Príjem z podielu…

crimag04z.jpg
časopis
13/2011

Solas 13 2011             

Solas číslo 13, zima 2011.

Číslo vyšlo v decembri 2O11

Obsah

Narodenie Pána Ježiša Krista

Tézy o Božom mene JHVH

Vznešené meno Pána Ježiša Krista

Analýza tvrdení o záväznosti používania hebrejského mena Jehošúa ako pomenovania pre Pána Ježiša Krista

Vzývanie mena JHVH a mena Pána Ježiša Krista

Kórachovské žalmy

Ako žiť podľa 1. listu Jána

Môže byť láska hriechom?

Sebaláska vo svetle Biblie

Sú požiadavky lásky v súlade

s požiadavkami Božieho zákona?


vnútro čísla - plné texty
solas 13 - kompletné číslo
druhá strana obálky
tretia strana obálky
štvrtá strana obálky

   
  12/2011

  Solas 12 2011  

  Solas číslo 12, jar 2011

  Číslo vyšlo v septembri 2O11  Obsah


  Božie odpustenie a naše  odpustenie

  Horkosť

  Tretia kniha Knihy Žalmov -
  Levítski speváci

  Tretia kniha Knihy Žalmov - 

  Azafovské žalmy

  Veronika - svedectvo

  Oznamy


  vnútro čísla - plné texty

  solas 12 - kompletné číslo


  druhá strana obálky
  tretia strana obálky
  štvrtá strana obálky

   
  11/2011

  Solas 11 2011

  Solas číslo 11, leto 2011.

  Číslo vyšlo v júni 2O11  Obsah


  Boží veľký plán

  Izrael v Biblii a histórii - 1. časť

  Izrael v Biblii a histórii - 2. časť

  Izrael v Biblii a histórii - 3. časť

  Požehnaný a výnimočný ľud

  Meno nad každé meno

  Mená Jahve a El Šadaj

  Dávidove žalmy

  Zlorečenstvá v Dávidových žalmoch

  Ako som sa stal veriacim


  vnútro čísla - plné texty v pdf

  solas 11 - kompletné číslo

  druhá strana obálky v pdf
  tretia strana obálky v pdf
  štvrtá strana obálky v pdf


   
  10/2011

  Solas 10 2011

  Solas číslo 10, jar 2011.

  Číslo vyšlo v marci 2O11

  Obsah

  Len spravodlivosť Kristova

  Ospravedlnený v Kristovi

  Milostivé ospravedlnenie v Kristovi 1

  Milostivé ospravedlnenie v Kristovi 2

  Milostivé ospravedlnenie v Kristovi 3

  Pred súdnou stolicou Kristovou

  Neodsúdená cudzoložnica

  Náš Otče

  Druhá kniha Knihy Žalmov 1

  Druhá kniha Knihy Žalmov 2

  Ako vojsť do večného života?

  Ako ma Pán Boh priviedol k sebe

  Z listu našej čitateľky


  vnútro čísla - plné texty
  solas 10 - kompletné číslo
  druhá strana obálky
  tretia strana obálky
  štvrtá strana obálky

   
  3. mimoriadne číslo

   alt

  Solas, 3. mimoriadne číslo.

  Číslo vyšlo v máji 2O11  Obsah


  Stvorenie a súčasná veda - Žilina 2010

  John Hartnett: Osobné svedectvo

  Som fyzik

  Viera vo Veľký tresk alebo Biblia

  Demontáž Veľkého tresku

  Hubblova bublina: Veľký tresk v problémoch

  Svetlo hviezd, čas a nová fyzika

  Geológia a fosílie z biblického pohľadu  
  Svedectvo fotonických štruktúr a štrukturálnych fariab


  vnútro čísla - plné texty

  solas 3. mimoriadne - kompletné číslo


  druhá strana obálky
  tretia strana obálky
  štvrtá strana obálky

   
  9/2010

  Solas 9 2010


  Solas číslo 9, zima 2010.

  Číslo vyšlo v decembri 2O1O  Obsah

  Prišiel, aby slúžil

  Pán Ježiš Kristus, Syn, je Boh

  Ku svätosti patrí aj milovanie Krista

  Meno, ktoré je nad každé meno

  Výnimočnosť Ježiša Krista

  Nevystihnuteľné bohatstvo

  Povinnosti plynúce z Božieho Otcovstva

  Prvá kniha Knihy Žalmov

  Prvotné zoznámenie sa s obsahom Biblie

  Svedectvo Júlie

  Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2010 – informácia


  vnútro čísla - plné texty

  solas - kompletné číslo
  druhá strana obálky

  tretia strana obálky
  štvrtá strana obálky  Solas 8 2010    

  Ži krásne! (pieseň)

  Vojdi do svojej komôrky

  O nič sa nestarajte!

  Čo sa deje, keď sa modlím?

  Škola poslušnosti

  Hriech a príčina nemodlenia sa

  Viera, dôvera a poslušnosť

  Vznešenosť Božieho otcovstva

  Život uprostred skúšok

  Zmiluj sa nado mnou

  Kniha Žalmov

  Pastoračné volanie Žalmu 77

  Aplikácia princípov

  Moje svedectvo

   
  << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúca > Koniec >>

  Strana 6 z 8