aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2022. Viac na Príjem z podielu…

crimag26j.jpg
časopis
42/2019

     

  Solas číslo 42, jar 2019

  Vyšlo 4. marca 2019


  Obsah 


  Ján Kalvín

  Milosť (obsah a význam pojmu)

  Sola gratia - Jedine z milosti

  Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi    

  Prvý a posledný Adam

  Večné splodenie Syna

  Nestálosť

  J. Sarfati - Odmietnutie evolúcie

  Dve percenta z dane za rok 2018

 


   číslo 42 - kompletné číslo
                 druhá strana obálky
                 tretia strana obálky
                 štvrtá strana obálky
   
  41/2018

       

    Solas číslo 41, zima 2018

    Vyšlo 3. decembra 2O18

   


    Obsah 


    Radikálna reformácia - Anabaptisti

    Sola fide - Jedine vierou

    Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie

    Luther, sola fide a otázka krstu

    Tri odlíšené osoby

    Informácie pre odberateľov a čitateľov

   


    číslo 41 - kompletné číslo
                   druhá strana obálky
                   tretia strana obálky
                   štvrtá strana obálky
    
   40/2018

      

     Solas číslo 40, jeseň 2018

     Vyšlo 3. septembra 2O18

    


     Obsah


     Ulrich (Huldrich) Zwingli (1484 - 1531)

     Zwingli a Luther v otázke chápania omše

     Pred veľkým bielym trónom

     V akom tele

     Účel a dôležitosť vzkriesenia
     Svätý Duch je Boh
     Podstata silnej viery
     

     číslo 40 - kompetné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky

      

    


    
     
    39/2018

         

      Solas číslo 39, leto 2018

      Vyšlo 4. júna 2O18

     


      Obsah


      Martin Luther

      Sola scriptura 

      Sola scriptura a neomylnosť Písma

      Druhý príchod Pána Ježiša Krista

      Argument zo Zjavenia 6:9-11

      Boh je jeden - 2. a 3. kapitola

      Božia spravodlivosť

      Ó, vyvolená Cirkev (pieseň - noty a text)

      

      číslo 39 - kompetné číslo

                    druhá strana obálky

                    tretia strana obálky

                    štvrtá strana obálky
     
      
     38/2018

        

       Solas číslo 38, jar 2018

       Vyjšlo 2. marca 2O18

      


       Obsah

      

       V Kristovom zákone

       Boh slávny, Hospodin

       (pieseň, text/noty na str. 27)

       Medzi smrťou a vzkriesením

       Vzkriesenie v SZ a NZ

       Ježiš, pravý Mesiáš

       2% dane z príjmov za rok 2017

       

       číslo 38 - kompletné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky

             
      37/2017

         

        Solas číslo 37, zima 2017

        Vyšlo 4. decembra 2O17

       


        Obsah

       

        Päť sola

        Solus Christus

        Ježiš je Boh aj človek - 7. kapitola

        Ježiš je Boh aj človek - 8. kapitola

        Vzkriesenie mŕtvych - úvod

        Stavba na pevných základoch

        Duchovná ríša je reálna

       

        číslo 37 - kompletné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky

               
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 4 z 12