aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

cr__A164507_u08n.jpg
časopis
31/2016

    

  Solas číslo 31, leto 2016

  Vyšlo 1. júna 2O16


  Obsah


  Starosti života 

  Bezhriešny človek 

  Človek teraz a navždy

  Slepý povedie slepého

  Máme pokoj s Bohom

  Istá nádej slávy Božej

  Jánov krst

  Z Galiley k Jordánu

  Zjavenie Jána – úvod (1)

  Zjavenie Jána – úvod (2)

  Nech zvučí velebenie – svedectvo


  číslo 31 – kompletné číslo

                 druhá strana obálky

                 tretia strana obálky

                 štvrtá strana obálky


 
   
  6. mimoriadne číslo

      

    Solas, 6. mimoriadne číslo, marec 2016

    Vyšlo 7. marca 2016

   


   

    Obsah    Na počiatku bola informácia

   

    Teistická evolúcia a jej biblická kritika


    Neúspech materializmu
    a Darwinovho učenia    6. mimoriadne číslo – kompletné číslo

   

    druhá strana obálky

    tretia strana obálky

    štvrtá strana obálky


    
   30/2016

       


     Solas číslo 30, jar 2016

     Vyšlo 7. marca 2O16

         Obsah


     Proroctvo o narodenom Ježišovi

     Abrahám v Liste Rímskym

     Duchovné predesenie 

     Videli, ale neuverili
     Čo Písmo učí o krstoch - úvod
     Ako vykopať studňu na púšti 
     Prvý a druhý Adam a…
    

     číslo 30 - kompletné číslo
                   druhá strana obálky
                   tretia strana obálky
                   štvrtá strana obálky

     
    5. mimoriadne číslo

        

      Solas, 5. mimoriadne číslo, december 2015

      Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15


     

      Obsah      Evolučné učenie – stručný historický prehľad

     

      Čo ak by Darwin vedel to, čo vieme my dnes?


      Teistická evolúcia a nová teológia
      5. mimoriadne číslo – kompletné číslo


      druhá strana obálky

      tretia strana obálky

      štvrtá strana obálky


      
     29/2015

         

       Solas číslo 29, zima 2015

       Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15       Obsah


       Zjavená spravodlivosť

       Nielen telo
       Sviecou tela je oko
       Viera v zasľúbenia
       Celoročný plán čítania Biblie - klikni a pozri strany 17-24
       Kristus, skala nášho spasenia
       Dve hrdličky verzus jedna dogma
       Hľaďte na Krista
       Poklad v nebesiach


       číslo 29 – kompletné číslo
                     druhá strana obálky
                     tretia strana obálky
                     štvrtá strana obálky
       
      28/2015

      časopis Solas 16/2012

       Solas číslo 28, jeseň 2015

       Vyšlo tlačou  7. septembra 2015       Obsah


       Zodpovednosť človeka

       Úžitok z obriezky

       Niet spravodlivého ani jedneho

       V abrahámovskej viere

       Abrahámove zlyhania

       O Sáre a Hagari

       Uverenie v evanjelium

       Hľa, človek!

       Ježiš: Syn Márie, Syn Boží

       Jabeš-gileád v nás a dnes

       Vyčistil som svoj dom


       číslo 28 - kompletné číslo

       druhá strana obálky

       tretia strana obálky

       štvrtá strana obálky


        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 4 z 10