aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag03j.jpg
časopis
34/2017

   

  Solas číslo 34, jar 2017

  Vyšlo 2. marca 2O17

 


  Obsah

  Živá – racionálna viera

  Strom a ovocie

  Priestranná a tesná brána

  Krst ponorením do vody

  Kto uverí a pokrstí sa

  List do Tyatíry

  Božie vyvolenie v učení Pána Ježiša

  Informácie pre odberateľov a čitateľov

  S Kristom keď zomrel som (pieseň)

  2 % z dane z prijmu za rok 2016

 


        číslo 34 - kompletné číslo

                       druhá strana obálky

                       tretia strana obálky

                       štvrtá strana obálky

    
  33/2016

     

    Solas číslo 33, zima 2016

    Vyšlo 2. decembra 2O16

   

    Obsah

    Náš veľký najvyšší kňaz

    Človek pri svojom druhom príchode

    Proste a dostanete

    Pevná istota

    Kristus zomrel za bezbožných

    Zjednotený s Kristom I

    Zjednotení s Kristom II

    List do Smyrny

    List do Pergama

    Obnova Hospodinovho chrámu

    Psy a svine

    Verný, milujúci Otec


          číslo 33 - kompletné číslo

                         druhá strana obálky

                         tretia strana obálky

                         štvrtá strana obálky

       
   32/2016

        

     Solas číslo 32, jeseň 2016

     Vyšlo 5. septembra 2O16

    


     Obsah


     Nesúďte 

     Krst Svätým Duchom 

     Dar Svätého Ducha

     Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu

     Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu?

     Iné učenia o krste vo Svätom Duchu

     Efezskému zboru

     Víno je vzácnejšie ako voda

     Poďakovanie


     číslo 32 - kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky

    


    
     
    31/2016

        

      Solas číslo 31, leto 2016

      Vyšlo 1. júna 2O16


      Obsah


      Starosti života 

      Bezhriešny človek 

      Človek teraz a navždy

      Slepý povedie slepého

      Máme pokoj s Bohom

      Istá nádej slávy Božej

      Jánov krst

      Z Galiley k Jordánu

      Zjavenie Jána – úvod (1)

      Zjavenie Jána – úvod (2)

      Nech zvučí velebenie – svedectvo


      číslo 31 – kompletné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky


     
      
     6. mimoriadne číslo

         

       Solas, 6. mimoriadne číslo, marec 2016

       Vyšlo 7. marca 2016

      


      

       Obsah       Na počiatku bola informácia

      

       Teistická evolúcia a jej biblická kritika


       Neúspech materializmu
       a Darwinovho učenia       6. mimoriadne číslo – kompletné číslo

      

       druhá strana obálky

       tretia strana obálky

       štvrtá strana obálky


       
      30/2016

          


        Solas číslo 30, jar 2016

        Vyšlo 7. marca 2O16

               Obsah


        Proroctvo o narodenom Ježišovi

        Abrahám v Liste Rímskym

        Duchovné predesenie 

        Videli, ale neuverili
        Čo Písmo učí o krstoch - úvod
        Ako vykopať studňu na púšti 
        Prvý a druhý Adam a…
       

        číslo 30 - kompletné číslo
                      druhá strana obálky
                      tretia strana obálky
                      štvrtá strana obálky

        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 4 z 10