aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2020.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag18z_u.jpg
časopis
39/2018

     

  Solas číslo 39, leto 2018

  Vyšlo 4. júna 2O18

 


  Obsah


  Martin Luther

  Sola scriptura 

  Sola scriptura a neomylnosť Písma

  Druhý príchod Pána Ježiša Krista

  Argument zo Zjavenia 6:9-11

  Boh je jeden - 2. a 3. kapitola

  Božia spravodlivosť

  Ó, vyvolená Cirkev (pieseň - noty a text)

  

  číslo 39 - kompetné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky
 
   
  38/2018

     

    Solas číslo 38, jar 2018

    Vyjšlo 2. marca 2O18

   


    Obsah

   

    V Kristovom zákone

    Boh slávny, Hospodin

    (pieseň, text/noty na str. 27)

    Medzi smrťou a vzkriesením

    Vzkriesenie v SZ a NZ

    Ježiš, pravý Mesiáš

    2% dane z príjmov za rok 2017

    

    číslo 38 - kompletné číslo

                  druhá strana obálky

                  tretia strana obálky

                  štvrtá strana obálky

       
   37/2017

      

     Solas číslo 37, zima 2017

     Vyšlo 4. decembra 2O17

    


     Obsah

    

     Päť sola

     Solus Christus

     Ježiš je Boh aj človek - 7. kapitola

     Ježiš je Boh aj človek - 8. kapitola

     Vzkriesenie mŕtvych - úvod

     Stavba na pevných základoch

     Duchovná ríša je reálna

    

     číslo 37 - kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky

         
    36/2017

         

      Solas číslo 36, jeseň 2017

      Vyšlo 4. septembra 2O17

     


      Obsah      Rok 2017 - jubilejný rok

      Protestantská reformácia roku 1517

      Pestún vedúci ku Kristovi

      Ospravedlnenie a spasenie "zo skutkov"  v Rímskym 2

      Falošní proroci


     

           číslo 36 - kompletné číslo

                       

                         druhá strana obálky

                         tretia strana obálky

                         štvrtá strana obálky
     
      
     35/2017

         

       Solas číslo 35, leto 2017

       Vyšlo 2. júna 2O17       Obsah


       Na moju pamiatku

       Dnes Tvoja Cirkev stoluje

       Kladenie rúk

       Vzťah viery, skutkov a pri ospravedlnení

       List do Sárd

       Ako sa správať k ostatným

       Informácie pre odberateľov

       Neprehliadnite


            číslo 35 - kompletné číslo

                          druhá strana obálky   

                          tretia strana obálky

                          štvrtá strana obálky                    

           


       
      7. mimoriadne číslo

             

       Solas, 7. mimoriadne číslo, jún 2017

       Vyšlo 2. júna 2O17
        Obsah        Myseľ nad hmotou

        Kľúčom k životu je informácia

        Čo je čas?

        Veľký a slávny Boh

        Neprehliadnite

       

                         kompletné číslo

                         druhá strana obálky

                         tretia strana obálky

                         štvrtá strana obálky
       
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 4 z 11