aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag06z.jpg
časopis
30/2016

    


  Solas číslo 30, jar 2016

  Vyšlo 7. marca 2O16

   Obsah


  Proroctvo o narodenom Ježišovi

  Abrahám v Liste Rímskym

  Duchovné predesenie 

  Videli, ale neuverili
  Čo Písmo učí o krstoch - úvod
  Ako vykopať studňu na púšti 
  Prvý a druhý Adam a…
 

  číslo 30 - kompletné číslo
                druhá strana obálky
                tretia strana obálky
                štvrtá strana obálky

   
  5. mimoriadne číslo

      

    Solas, 5. mimoriadne číslo, december 2015

    Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15


   

    Obsah    Evolučné učenie – stručný historický prehľad

   

    Čo ak by Darwin vedel to, čo vieme my dnes?


    Teistická evolúcia a nová teológia
    5. mimoriadne číslo – kompletné číslo


    druhá strana obálky

    tretia strana obálky

    štvrtá strana obálky


    
   29/2015

       

     Solas číslo 29, zima 2015

     Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15     Obsah


     Zjavená spravodlivosť

     Nielen telo
     Sviecou tela je oko
     Viera v zasľúbenia
     Celoročný plán čítania Biblie - klikni a pozri strany 17-24
     Kristus, skala nášho spasenia
     Dve hrdličky verzus jedna dogma
     Hľaďte na Krista
     Poklad v nebesiach


     číslo 29 – kompletné číslo
                   druhá strana obálky
                   tretia strana obálky
                   štvrtá strana obálky
     
    28/2015

    časopis Solas 16/2012

     Solas číslo 28, jeseň 2015

     Vyšlo tlačou  7. septembra 2015     Obsah


     Zodpovednosť človeka

     Úžitok z obriezky

     Niet spravodlivého ani jedneho

     V abrahámovskej viere

     Abrahámove zlyhania

     O Sáre a Hagari

     Uverenie v evanjelium

     Hľa, človek!

     Ježiš: Syn Márie, Syn Boží

     Jabeš-gileád v nás a dnes

     Vyčistil som svoj dom


     číslo 28 - kompletné číslo

     druhá strana obálky

     tretia strana obálky

     štvrtá strana obálky


      
     27/2015

     časopis Solas 16/2012

     Solas číslo 27, leto 2015

     Vyšlo tlačou 1. júna 2015     Obsah


      Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí

      Odsúdenie náboženských ľudí

      Nadovšetko si stráž svoje srdce

      Uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť 

      Kristus je jediný liek na smrteľné uhryznutie hriechom

      Boh – teraz a navždy

      Úvaha o pravde, viere, skutkoch, cirkvi…

      Odpúšťať a prijímať odpustenie

      Kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý

      Ty choď


      číslo 27 - kompletné číslo


      druhá strana obálky

      tretia strana obálky

      štvrtá strana obálky


       
      26/2015

          

        Solas číslo 26, jar 2015

        Vyšlo tlačou 20. marca 2O15
       Obsah


       Evanjelium – Božia moc

       Poznanie Božej slávy v Synovi

       Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť

       Istota Božieho súdu

       Život viery

       Protivenstvá, láska a utrpenie…

       Viera a nádej

       Si na správnej ceste?

       Modlitba Otče náš       číslo 26 - kompletné číslo


       druhá strana obálky

       tretia strana obálky
       štvrtá stránka obálky
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 4 z 9