aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag18z_u.jpg
časopis
45/2019

 

  Solas číslo 45, zima 2019

  Vyšlo 3. decembra 2O19

 


  Obsah

 

  Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť  

  Kristovo jarmo 

  Poďakovanie

  Božia sláva

  Biedny ja človek

  Telesný a duchovný človek         

  Čo vychádza zo srdca človeka  - 1. časť 

  Evanjelium a súd podľa skutkov

  Dve stránky Kristovho druhého príchodu

  Antihmota stále chýba

  2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

 

  číslo 45 - kompletné číslo

                druhá strana obálky

                tretia strana obálky

                štvrtá strana obálky

                                                                        
   
  44/2019

        

    Solas číslo 44, jeseň 2019

    Vyšlo 2. septembra 2O19

   

    Obsah

   

    Kresťanstvo 20. storočia - Sklamané nádeje  

    Jedine Kristus - aj dnes 

    Zasľúbenie človeka

    Dotknúť sa Spasiteľa

    Večný súd - 2. časť: Súd pred trónom slávy

    Večný súd - 3. časť: Súd nad mestom a národom    

    Večný súd - 4. časť: Kde ich červ nezomiera 

    Milosť pre slepých

    Večné vychádzanie Svätého Ducha

    Informácia o dostupných publikáciaách

    Meno Ježiš nevybledne (pieseň) - text a noty

   

    číslo 44 - kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky


    
   43/2019

         

     Solas číslo 43, leto 2019

     Vyšlo 3. júna 2O19

    


     Obsah

    

     Cirkev deväťnásteho  storočia - časť A  

     Cirkev deväťnásteho  storočia - časť B

     Sláva - význam a obsah slova

     Soli Deo gloria

     Sláva a kríž

     Večný súd-1. časť: Všeobecné zásady  

     Informácia o distribúcii knihy Odmietnutie evolúcie

     Neprehliadnite

    

     číslo 43 - kompletné číslo

                    druhá strana obálky

                    tretia strana obálky

                    štvrtá strana obálky

    
     
    42/2019

         

      Solas číslo 42, jar 2019

      Vyšlo 4. marca 2019


      Obsah 


      Ján Kalvín

      Milosť (obsah a význam pojmu)

      Sola gratia - Jedine z milosti

      Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi    

      Prvý a posledný Adam

      Večné splodenie Syna

      Nestálosť

      J. Sarfati - Odmietnutie evolúcie

      Dve percenta z dane za rok 2018

     


       číslo 42 - kompletné číslo
                     druhá strana obálky
                     tretia strana obálky
                     štvrtá strana obálky
      
     41/2018

          

       Solas číslo 41, zima 2018

       Vyšlo 3. decembra 2O18

      


       Obsah 


       Radikálna reformácia - Anabaptisti

       Sola fide - Jedine vierou

       Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie

       Luther, sola fide a otázka krstu

       Tri odlíšené osoby

       Informácie pre odberateľov a čitateľov

      


       číslo 41 - kompletné číslo
                      druhá strana obálky
                      tretia strana obálky
                      štvrtá strana obálky
       
      40/2018

         

        Solas číslo 40, jeseň 2018

        Vyšlo 3. septembra 2O18

       


        Obsah


        Ulrich (Huldrich) Zwingli (1484 - 1531)

        Zwingli a Luther v otázke chápania omše

        Pred veľkým bielym trónom

        V akom tele

        Účel a dôležitosť vzkriesenia
        Svätý Duch je Boh
        Podstata silnej viery
        

        číslo 40 - kompetné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky

         

       


       
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 4 z 12