aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag18z.jpg
30/2016

    


  Solas číslo 30, jar 2016

  Vyšlo tlačou 7. marca 2O16

   Obsah


  Proroctvo o narodenom Ježišovi

  Abrahám v Liste Rímskym

  Duchovné predesenie 

  Videli, ale neuverili
  Čo Písmo učí o krstoch - úvod
  Ako vykopať studňu na púšti 
  Prvý a druhý Adam a…
 

  číslo 30 - kompletné číslo
                druhá strana obálky
                tretia strana obálky
                štvrtá strana obálky