aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag02z.jpg
Informácie pre odberateľov a čitateľov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   

Edičný plán na ďalšie obdobie

Na redakčnom stole máme v príprave nasledujúce dve publikácie:


a) „Materialistický a biblický pohľad na svet” Publikácia je venovaná vysvetleniu podstaty týchto v našej kultúre dominujúcich svetonázorov. Sú v nej definované a jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené základné pojmy ako svetonázor, veda, viera, stvorenie, evolúcia a iné. Objasňuje podstatu materializmu, jeho nefunkčnosť a nevyhnutnosť zlyhania, ako aj dilemu jeho zástancov. Uvádza biblický pohľad na podstatu a fungovanie vedy. Je v nej ukázaná spoľahlivosť a istota biblickej viery a evanjelia Pána Ježiša Krista.

Okrem iných sa v nej nachádzajú kapitoly ako: Dva prístupy ku skúmaniu sveta. Východiská poznania stojaceho na materialistickom a biblickom svetonázore – vysvetlenie. Darwin a jeho učenie o pôvode druhov. Darwinov úspech a zlyhanie jeho učenia. Čo sme sa učili a čo by sme mali vedieť. Aká je vo vede a materializme situácia dnes? Možnosti a hranice vedeckého poznania. Má veda odpovede na všetky otázky? Pôvod vedeckých zákonov. Zázraky z pohľadu vedy a Biblie. Poznanie dobra a zla – materialistický a biblický pohľad.


b) „Refuting Evolution (Odmietnutie evolúcie)“. Je to publikácia od významného austrálskeho fyzikálneho chemika a kreacionistického vedca Jonathana Sarfatiho. Občianske združenie Solas vlastní práva na jej preklad a distribúciu.

Uvádzame z nej názvy niektorých kapitol: Evolúcia a stvorenie, veda a náboženstvo, fakty a predsudky. Variácia a prírodný výber vs. evolúcia. Chýbajú články. Evolúcia vtákov? Evolúcia veľrýb? Ľudia: obraz Boha alebo pokročilé ľudoopy? Ako stará je Zem? a iné.


Obe publikácie považujeme za potrebné a užitočné v našom prostredí. Ide v nich o vysvetlenie podstaty materialistického svetonázoru a o jeho fundovanú odbornú kritiku. Takáto literatúra na našom domácom knižnom trhu chýba. Publikácie plánujeme vydať a distribuovať ich ako prílohy všetkým odberateľom časopisu Solas ešte v tomto roku. Naplnenie tohto edičného zámeru, ako sme už písali v predchádzajúcom čísle, je však limitované finančnými prostriedkami, ktorými budeme disponovať. Obe publikácie sú vhodné na zborovú alebo osobnú evanjelizačnú službu. Môžete ich poskytnúť svojim priateľom, príbuzným alebo známym. V prípade záujmu zborov, spoločenstiev alebo jednotlivcov môžeme zabezpečiť tlač požadovaného množstva výtlačkov.

Vedenie občianskeho združenia


 

Ďalšie články od tohto autora