aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag04l.jpg
Psy a svine PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   

Možno ste mnohí zažili, aké je to nepríjemné, keď sa s nejakým človekom rozprávame o niečom dôležitom a vážnom, zatiaľ čo on sa nám len posmieva a uťahuje si z nás preto, že nás pokladá za hlupákov, alebo preto, že nám neverí. Ako dnes uvidíme, Ježiš nevyberal slová, keď sa vyjadroval o takýchto ľuďoch.


Nedávajte svätého psom, ani nehádžte svojich periel pred svine,

aby ich snáď nezašliapali nohami a obrátiac sa neroztrhali vás.

Matúš 7:6


V tejto časti Kázne na hore hovorí Ježiš o tom, aký postoj majú mať jeho nasledovníci k iným ľuďom. Hovoril už o súdení druhých a tom, aby sme neboli pokrytcami. Teraz prichádzame k veršu uvedenému vyššie, a ten môže byť veľkým prekvapením pre niektorých našich čitateľov. Pán Ježiš tu prirovnáva niektorých ľudí ku psom a sviniam. Je možné, že tu rozlišuje medzi tými, ktorých nazýva psami, a tými, ktorých nazýva sviňami, ale nemyslím si, že je to dôležité. Budem predpokladať, že oba výrazy opisujú rovnakú kategóriu ľudí. Samozrejme, našou prvou úlohou je stanoviť, kto sú tí ľudia.


Keď Ježiš spomína psov, nemá na mysli také zvieratá, ktoré dnes ľudia chovajú ako domácich miláčikov. V tých časoch nebolo zvykom chovať domáce zvieratá tak, ako to robíme dnes. Psy, o ktorých hovorí Ježiš, boli zúrivé, divoké zvieratá, ktorým sa bolo treba vyhýbať. Židia na ne pozerali s opovrhnutím. Avšak najpodstatnejšie v tomto kontexte na nich je, že to boli nečisté zvieratá. To isté platí aj o sviniach a z tohto dôvodu ortodoxný Žid nekonzumuje mäso z ošípaných dokonca ani dnes.


Koho mal teda Ježiš na mysli, keď hovoril o psoch a sviniach? Mal na mysli veľkých hriešnikov? To by bolo zvláštne, pretože on sám často hovoril k tým, ktorí boli považovaní za najviac opovrhnutia hodných členov spoločnosti a dokonca jeho nepriatelia ho označovali za priateľa vyberačov daní a hriešnikov. V skutočnosti s nimi dokonca jedával, čo v tom čase (viac ako v súčasnosti) bolo považované za znak srdečného priateľstva. Keď teda Ježiš povedal, že nemáme dávať, čo je sväté, psom alebo perly sviniam, očividne nemal na mysli takýchto ľudí. Koho teda predstavujú tieto psy a svine? Skôr ako odpoviem, pozrime sa ako sa tieto zvieratá správajú, pretože nám to pomôže identifikovať ich. Nedávajte svätého psom, – povedal Ježiš, ani nehádžte svojich periel pred svine. Prečo? Pretože ich nohami zašliapu a zaútočia na vás.


Čo je najsvätejšie na tomto svete? Najdôležitejším na tomto svete je, samozrejme, Božie slovo, pravda a najmä evanjelium. Slovo „svätý“ znamená oddelený, pretože patrí Bohu a nesmie sa miešať s ničím hriešnym či zlým – je to Božie zvláštne vlastníctvo. Perly predstavujú veľkú hodnotu, niečo, čo je nielen krásne, ale aj ťažké získať. Božie slovo je nielen sväté, ale má nesmiernu hodnotu; keď sa číta alebo zvestuje, Boh ho môže použiť a darovať niekomu večný život.


Prečo by bolo nesprávne a pochabé dať niečo sväté alebo vzácne, ako sú perly, psom a sviniam? Bolo by to nesprávne a pochabé, pretože by si ich necenili. Neboli by si vedomí, že je na nich niečo zvláštne a v skutočnosti by ich považovali za zbytočné. Aj svine aj psy sa živia takmer akoukoľvek potravou, ale v perlách nevidia žiaden úžitok. Opovrhovali by nimi a zašliapali by ich nohami.


Snáď teraz začínate chápať, koho predstavujú tieto psy a svine. Nepredstavujú tých ľudí, s ktorými Ježiš sedával a stoloval, pretože tí, hoci žili hriešnym životom, prijali Ježiša a s radosťou ho počúvali, keď ich učil Božej pravde. Cenili si pravdu, naozaj boli po nej hladní a niektorí z nich sa stali skutočnými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. Oni neboli psy a svine.


Existoval niekto, komu Ježiš odmietol zvestovať evanjelium? Bol niekto, kto nepreukázal žiadne pochopenie pre správu, ktorú priniesol Spasiteľ? Nuž, jedna osoba v evanjeliách nepochybne spadá do tejto kategórie. Mám na mysli kráľa Herodesa. Tento muž mal mnoho príležitostí počúvať učenie veľkého kazateľa Jána Krstiteľa, ale nereagoval na jeho varovania. Neskôr, krátko pred ukrižovaním, k nemu Pilát poslal Ježiša. Apoštol Lukáš popisuje, čo sa stalo, v 23. kapitole svojho evanjelia: A keď videl Herodes Ježiša, zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nádejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. A pýtal sa ho mnohými rečami, ale on mu ničoho neodpovedal.


Ježiš vedel, že odpovedať na otázky Herodesa by bolo to isté, ako hádzať perly pred svine, takže mlčal. Herodes nebol schopný pochopiť, kto je Ježiš, ani správu, ktorú priniesol. Ježišov postoj k Herodesovi bol celkom oprávnený, pretože o dva verše ďalej čítame: A potom, keď ním pohrdol Herodes so svojím vojskom a naposmieval sa mu, obliekol ho do skvelého rúcha a poslal ho späť Pilátovi.


Takže Herodes nielenže odmietol Božie slovo, ktoré mu priniesol Ján Krstiteľ, on ešte aj hanobil a posmieval sa tomu Svätému, o ktorom Božie slovo hovorí, Pánovi Ježišovi Kristovi.


Existujú ľudia ako Herodes aj dnes? Áno, určite existujú. V mnohých krajinách sveta ľudia opovrhujú zvesťou evanjelia a kresťania sú prenasledovaní, väznení a dokonca zabíjaní. Ale dokonca aj tu v Európe sú ľudia, ktorí nielenže odmietajú zvesť Písma, ale robia si z neho posmech. Opovrhujú tým, čo je sväté, čo je vzácnejšie ako perly a zašliapavajú to v špine. Inými slovami, správajú sa k Božej pravde ako psy a svine. Najdesivejšie na tom je, že takýto postoj sa často dosahuje vo fázach. Osoba, ktorá je v tejto chvíli ochotná počúvať evanjelium, ho môže odmietnuť neskôr. Najsmutnejšie je, že keď niekto odmietne evanjelium dnes, môže sa neskôr posmievať tejto zvesti a ľuďom, ktorí ju prinášajú.


Môj drahý priateľ, ktokoľvek si, až potiaľto si čítal tieto slová a to ma vedie k presvedčeniu, že pre teba ešte stále existuje nádej. Ale je potrebné konať okamžite, bez meškania, pretože inak môže prísť deň, keď nebudeš mať žiadny záujem o posolstvo spásy, a najhoršie zo všetkého je, že sa jedného dňa môžeš ocitnúť medzi tými, ktorých Ježiš opisuje ako psy a svine. Musíš činiť pokánie z hriešnej nedbanlivosti voči Božej pravde a potom musíš požiadať Pána o milosrdenstvo a odpustenie. Požiadaj ho, aby obmäkčil tvoje srdce a aby ťa spravil vnímavým k jeho vzácnej pravde. Boh vyžaduje, aby si sa obrátil na Pána Ježiša a požiadal ho o záchranu svojej duše. V nebi nie sú žiadne psy a svine, ale je tam miesto pre skutočne pokorných a pokánie činiacich hriešnikov. 

Ďalšie články od tohto autora