aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag05z.jpg
Informácie pre odberateľov a čitateľov PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Administrator   


Ďakujeme všetkým priaznivcom a sympatizantom za modlitebnú a finančnú podporu v uplynulom kalendárnom roku. Rovnako ďakujeme aj tým z vás, ktorí ste túto službu podporili svojimi 2% z dane z príjmu.


Ako sme financovaní

Občianske združenie Solas nie je podporované domácimi alebo zahraničnými sponzormi, spoločenstvami, skupinami či inštitúciami. Finančná podpora časopisu pochádza len z dobrovoľných príspevkov čitateľov a podporovateľov časopisu a združenia. Všetky Vami poskytnuté finančné dary a príspevky sú použité výhradne iba na tlač, distribúciu (poštovné), nevyhnutné kancelárske potreby a administratívne poplatky. Nepoužívajú sa na mzdy alebo honoráre. Nepoužívajú sa ani na hardvérové alebo softvérové vybavenie, nevyhnutné pre tvorbu časopisu a web stránok. Činnosť a aktivity združenia Solas sú postavené na dobrovoľnej a bezplatnej službe pracovníkov a spolupracovníkov združenia, autorov, prekladateľov a jazykových korektorov. Náklady na tlač časopisu, poštovné a administratívne poplatky pritom neustále rastú.


Finančná uzávierka za rok 2016 je nasledovná:

Príjmy: 6 684,49 €

Výdavky: 8 754,20 €

Deficit: 2 069,71 € - bol pokrytý vďaka úspore z minulých rokov.


Súčasný náklad tlačenej formy časopisu a jeho distribúciu v bezplatnej forme všetkým odberateľom bude možné do budúcnosti udržať len v takom prípade, ak finančná podpora a dary čitateľov a podporovateľov pokryjú náklady na vydávanie a distribúciu časopisu.


Edičný plán na ďalšie obdobie

1. Mimoriadne číslo

V tomto kalendárnom roku plánujeme vydať 7. mimoriadne číslo. Nosnými článkami v ňom majú byť: Kľúčom k životu je informácia a Myseľ nad hmotou. V prvom článku ide o prehľad podstaty biochémie na úrovni bunky s dôrazom na význam biologickej informácie. Druhý je venovaný „jazyku života“ (DNA), ktorý je najsofistikovanejším jazykovým systémom, s akým sme sa kedy stretli.


2. Publikácie

Na redakčnom stole máme v príprave nasledujúce dve publikácie:

a) „Materialistický a biblický pohľad na svet” Publikácia je venovaná vysvetleniu podstaty týchto v našej kultúre dominujúcich svetonázorov. Sú v nej definované a jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené základné pojmy ako svetonázor, veda, viera, evolúcia. Objasňuje podstatu materializmu, jeho nefunkčnosť a nevyhnutnosť zlyhania, ako aj dilemu jeho zástancov. Uvádza biblický pohľad na podstatu a fungovanie vedy. Ďalej je v nej ukázaná spoľahlivosť a istota biblickej viery a uvedené evanjelium, skrze ktoré človek môže byť spasený.


b) „Odmietnutie evolúcie” Je to publikácia od významného austrálskeho fyzikálneho chemika a kreacionistického vedca. Táto publikácia je podľa jej recenzentov jednou z najaktuálnejších kritík súčasného učenia o evolúcii. Vyšla v piatich vydaniach. Občianske združenie vlastní právo na jej preklad a distribúciu.


Obe publikácie považujeme za potrebné a užitočné v našom prostredí. Ide v nich o vysvetlenie podstaty materialistického svetonázoru a o jeho fundovanú odbornú kritiku. Takáto literatúra na našom domácom knižnom trhu chýba. Publikácie plánujeme vydať ako prílohy časopisu Solas a distribuovať ich všetkým jeho odberateľom. Naplnenie tohto edičného zámeru je však limitované finančnými prostriedkami, ktorými budeme disponovať. Obe publikácie sú vhodné aj na evanjelizačnú službu a v prípade záujmu zborov, spoločenstiev alebo jednotlivcov im môžeme zabezpečiť tlač požadovaného množstva výtlačkov.

 

Jazykoví korektori

Hľadáme spolupracovníkov na jazykovú korektúru. Obraciame sa k bratom a sestrám s profesiou lingvista alebo s aprobáciou pre slovenský jazyk, ktorí by túto prácu vykonávali ako bezplatnú službu. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Vedenie občianskeho združenia


 

Ďalšie články od tohto autora