aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag06l.jpg
Verný, milujúci Otec PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   


7 Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klepte, a otvorí sa vám;

8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa otvorí.

9 Alebo kto je z vás človek, ktorý, keby ho jeho syn prosil o chlieb, by mu dal kameň?

10 Alebo aj keby ho prosil o rybu, či mu azda podá hada?!

11 Ak teda vy, súc zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá váš Otec,

ktorý je v nebesiach, dobré veci tým, ktorí ho prosia!

Matúš 7:7-11


Mnohí ľudia, ktorí veria, že Boh existuje, majú taktiež dojem, že okrem toho, že Boh je tajomný, je aj do istej miery nevyspytateľný. Nevedia pochopiť, prečo nezasiahne v určitých situáciách, najmä pokiaľ ide o odstránenie zla. Dokonca aj tí, ktorí hľadajú Boha, môžu niekedy cítiť, že Boh sa o nich nezaujíma alebo že sa ich snaží odradiť v hľadaní, kým presný opak je pravdou. Teraz sa pokúsim vysvetliť, prečo Pán koná takýmto spôsobom.

 

Naposledy, keď sme prechádzali touto pasážou, sme si vysvetlili, že sa v prvom rade vzťahuje na skutočných veriacich, na tých, ktorí prežili skúsenosť obrátenia, a sú preto pravými Božími deťmi, ktoré majú osobný vzťah s Pánom. (Pozri predchádzajúci článok autora „Proste a dostanete“, Solas XY, str. 6-8). Sú to tí, ktorí môžu očakávať odpovede na modlitby, pretože Boh je ich nebeským Otcom. Ale zistili sme aj to, že tieto verše môžeme oprávnene aplikovať aj na tých, ktorí hľadajú Boha. Poukázal som na to, že Boh neodmietne odpovedať tým, ktorí ho hľadajú celým srdcom. Dnes budem opäť aplikovať túto pasáž na tých, ktorí hľadajú Pána, ale na začiatku spomeňme jej uplatnenie aj na tých, ktorí už sú Božími deťmi.


Vo veršoch 9 a 10 nám Ježiš ukazuje, aké prirodzené by malo byť očakávať od Pána, že odpovie na modlitby svojich skutočných detí. Objasňuje to na porovnaní s ľudskými vzťahmi. Zavádzal by bežný ľudský otec svoje deti, podvádzal by ich? Ktorý ľudský otec by položil na stôl kameň namiesto chleba? Možno zo žartu, ale nikdy nie vážne. A viete si predstaviť, že by svojmu synovi dal na tanier živého hada namiesto ryby? Nie, až na zriedkavé výnimky, otcovia chcú, aby ich deti boli šťastné. Chcú robiť to, čo je pre ne najlepšie. Chcú, aby sa im nič zlé nestalo. „Teda,“ hovorí v podstate Ježiš, „ste zlí, všetci ste hriešnici a aj tak viete dávať svojim deťom dobré dary. Ak napriek svojim mnohým hriechom milujete svoje deti, staráte sa o ne, robíte, čo si myslíte, že je pre ne najlepšie, prečo pochybujete o vašom Otcovi v nebesiach? On je dokonalý Otec, ktorý vás miluje viac, ako ktorýkoľvek ľudský otec miluje svoje deti. On je vždy prítomný, aby na vás dával pozor a staral sa o vás. Ako môžete pochybovať, že On vám nedá dobré alebo presne to, čo dokonale vyhovuje vašim potrebám?“


To je nádherné uistenie pre pravých veriacich, že môžu pred Boha s prosbami prichádzať kedykoľvek. Pán má pre nás veľa nádherných darov, ale chce, aby sme k nemu prichádzali ako malé deti, s dôverou a láskou, pretože On rád počúva naše hlasy a rád nás robí šťastnými. Odoprie nám iba to, čo pre nás nie je dobré, pretože je nielen milujúcim Bohom, ale aj dokonale múdrym Bohom.


Ako som uviedol, tieto verše sa naozaj vzťahujú na tých, ktorí sa stali skutočnými členmi Božej rodiny. A čo tí, ktorí nie sú v takomto postavení? Je pre nich nejaké povzbudenie v týchto veršoch? Áno, je. Veď ten, kto je teraz pravým Božím dieťaťom, nebol vždy v takom požehnanom postavení. Nikto neprichádza na svet s duchovným vzťahom s Pánom. Je pravda, že niektorí spoznali Pána v ranom detstve, prežijúc nebadateľne malý alebo takmer žiadny zápas, ale u väčšiny ľudí to bolo spojené s dlhším či kratším hľadaním. Ako teda tieto verše pomáhajú takejto osobe? Pomáhajú takto: zatiaľ čo platí, že hľadajúci človek ešte nie je Božím dieťaťom a nemôže volať Boha svojím Otcom, podstata Boha je rovnaká voči komukoľvek, kto k nemu pristupuje. To znamená, že Boh vás nebude zavádzať, nepodvedie vás ani vám nedá opak toho, o čo prosíte, zámerne. Boh je vo svojej podstate láskavý, milujúci, trpezlivý a milosrdný. Ak je vaše hľadanie ozajstné a skutočne túžite po odpustení hriechov, Boh vás nebude neprestajne odmietať.


Musím však povedať, že to niekedy vyzerá tak, akoby Boh prehliadal osobu, ktorá ho hľadá. Prečo to robí? Robí to preto, aby preskúšal naše odhodlanie. Niekedy to robí preto, lebo sme sa v skutočnosti ešte neodhodlali, že sa vzdáme svojich hriechov a budeme ho nasledovať. Stále lipneme na niečom, s čím Boh nesúhlasí. Boh chce byť kráľom v našom živote a nehodlá sa deliť o vládu nad naším životom s niečím alebo niekým iným. On dal svojho Syna, aby zomrel za naše hriechy. Ako by ste mohli očakávať, že by znášal niečo, čo zapríčinilo smrť jeho jediného Syna? Inokedy necháva bez povšimnutia toho, kto sa stále sčasti spolieha, že mu jeho dobré skutky alebo dobrý charakter zaručia prijatie u Pána. Ak to platí aj o tebe, zjavne si ešte nepochopil, že v očiach svätého Boha nie je nič, čo by nebolo nejakým spôsobom poškvrnené od hriechu. Ježiš zomrel za stratených a bezmocných hriešnikov, ktorí sa nemajú čím chváliť. Boh ťa neprijme do svojej rodiny, kým sa nevzdáš predstavy, že sú v tebe nejaké hodnotné vlastnosti. Všimni si, že keď Ježiš v 7. kapitole Matúšovho evanjelia oslovil svojich poslucháčov, otvorene povedal, že sú zlí! A to prehováral k svojim učeníkom!


Priateľu, nemôžeš byť spasený, kým nebudeš nad sebou zúfať a kým nevložíš všetku svoju dôveru v Krista a jeho dielo na kríži. Pomysli na kríž a kruté utrpenie, ktoré tam Pán podstúpil. Na tom mieste získal moje spasenie, moje úplné spasenie, kým ja som bol ešte bezmocný, úbohý hriešnik a neexistuje nič, čo by som k tomu dielu mohol alebo potreboval pridať. Takže, priateľu, aj keď nie si Božím dieťaťom, je tu ešte jeden dobrý dar, o ktorý môžeš prosiť Boha. Aký je to dar? Je to dar spasenia, ktorý zahŕňa odpustenie všetkých tvojich hriechov a večný život. Boh sa nezdráha dať tento neoceniteľný dar komukoľvek, kto k nemu príde ako beznádejný hriešnik, spoliehajúci nie na svoju spravodlivosť, ale jedine na Ježiša Krista a jeho obeť za hriešnikov na kríži. Ak prídeš správnym spôsobom, čo pre teba urobí Pán? Dá ti nielen odpustenie, ale aj miesto v Božej rodine. Potom spoznáš ako nikdy predtým, že Pán je skutočne úžasný, milujúci, milosrdný Otec, ktorý ti chce dať množstvo dobrých darov. Hľadaj Pána, priateľu, klop a neuspokoj sa, kým sa ti dvere neotvoria, aby si mohol vstúpiť. 

Ďalšie články od tohto autora