aktuality

Svoje pripomienky, postrehy, odkazy, články, svedectvá nám zasielajte prostredníctvom kontaktného formulára.

crimag20z.jpg
časopis
33/2016

   

  Solas číslo 33, zima 2016

  Vyšlo tlačou 2. decembra 2O16

 

  Obsah

  Náš veľký najvyšší kňaz

  Človek pri svojom druhom príchode

  Proste a dostanete

  Pevná istota

  Kristus zomrel za bezbožných

  Zjednotený s Kristom I

  Zjednotení s Kristom II

  List do Smyrny

  List do Pergama

  Obnova Hospodinovho chrámu

  Psy a svine

  Verný, milujúci Otec


        číslo 33 - kompletné číslo

                       druhá strana obálky

                       tretia strana obálky

                       štvrtá strana obálky

    
  32/2016

       

    Solas číslo 32, jeseň 2016

    Vyšlo tlačou 5. septembra 2O16

   


    Obsah


    Nesúďte 

    Krst Svätým Duchom 

    Dar Svätého Ducha

    Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu

    Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu?

    Iné učenia o krste vo Svätom Duchu

    Efezskému zboru

    Víno je vzácnejšie ako voda

    Poďakovanie


    číslo 32 - kompletné číslo

                  druhá strana obálky

                  tretia strana obálky

                  štvrtá strana obálky

   


   
    
   31/2016

       

     Solas číslo 31, leto 2016

     Vyšlo tlačou 1. júna 2O16


     Obsah


     Starosti života 

     Bezhriešny človek 

     Človek teraz a navždy

     Slepý povedie slepého

     Máme pokoj s Bohom

     Istá nádej slávy Božej

     Jánov krst

     Z Galiley k Jordánu

     Zjavenie Jána – úvod (1)

     Zjavenie Jána – úvod (2)

     Nech zvučí velebenie – svedectvo


     číslo 31 – kompletné číslo

                    druhá strana obálky

                    tretia strana obálky

                    štvrtá strana obálky


    
     
    6. mimoriadne číslo

        

      Solas, 6. mimoriadne číslo, marec 2016

      Vyšlo tlačou 7. marca 2016

     


     

      Obsah      Na počiatku bola informácia

     

      Teistická evolúcia a jej biblická kritika


      Neúspech materializmu
      a Darwinovho učenia      6. mimoriadne číslo – kompletné číslo

     

      druhá strana obálky

      tretia strana obálky

      štvrtá strana obálky


      
     30/2016

         


       Solas číslo 30, jar 2016

       Vyšlo tlačou 7. marca 2O16

             Obsah


       Proroctvo o narodenom Ježišovi

       Abrahám v Liste Rímskym

       Duchovné predesenie 

       Videli, ale neuverili
       Čo Písmo učí o krstoch - úvod
       Ako vykopať studňu na púšti 
       Prvý a druhý Adam a…
      

       číslo 30 - kompletné číslo
                     druhá strana obálky
                     tretia strana obálky
                     štvrtá strana obálky

       
      5. mimoriadne číslo

          

        Solas, 5. mimoriadne číslo, december 2015

        Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15


       

        Obsah        Evolučné učenie – stručný historický prehľad

       

        Čo ak by Darwin vedel to, čo vieme my dnes?


        Teistická evolúcia a nová teológia
        5. mimoriadne číslo – kompletné číslo


        druhá strana obálky

        tretia strana obálky

        štvrtá strana obálky


        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 2 z 8