aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag11z.jpg
časopis
19/2013

          

     Solas číslo 19, leto 2013.   

     Číslo 19 vyšlo v júni 2013.    

 


     Obsah

             

     Neodchádzajte z Jeruzalema

     Slávnosť prvotiny chlebov

     Veľká noc (Pascha Židov)

     Bližší pohľad na Starú a Novú zmluvu

     Božie zmluvy a Boží zákon

     Jonáš - skľúčený muž

     Božie odpustenie        číslo 19 - kompletné číslo


     druhá strana obálky

     tretia strana obálky

     štvrtá strana obálky

 
18/2013

 

 Solas číslo 18, jar 2013.

 Číslo 18 vyšlo 11. marca 2O13. Obsah


 Ukrižovanie
 Vzkriesenie
 Hospodinove slávnosti
 Ustanovenie Večere Pánovej
 Ukrižovanie Ježiša Krista chytrosťou a ľsťou
 Zmluvy v biblickej histórii
 Jonášova druhá šanca
 Šťastie a radosť
 Milí susedia!

 
číslo 18 - kompletné číslo

 druhá strana obálky (v jpg)
 tretia strana obálky (v jpg)
 štvrtá strana obálky (v jpg)

   
  17/2012

  časopis Solas 17/2012 

  Solas číslo 17, zima 2012.

  Číslo 17 vyšlo 10. decembra 2O12.  Obsah


  Panna počne a porodí syna
  Vtelenie Božieho Syna
  Poslušnosť a láska k Božiemu slovu
  Jonášova modlitba
  Boží zákon a Božia milosť
  O Liste Rímskym
  Raná cirkev a rímska štátna moc
  Konflikt ranej cirkvi s judaizmom
  Ako som spoznal Boha - svedectvo

  kompletné číslo 17

  druhá strana obálky (v pdf)
  tretia strana obálky (v pdf)
  štvrtá strana obálky (v pdf)

    
   16/2012

   časopis Solas 16/2012

   Solas číslo 16, jeseň 2012.

   Číslo 16 vyšlo 10. septembra 2012   Obsah


   Boží muž, ktorý uteká pred Bohom

   Pavlova cesta do Ríma

   Listy z väzenia a pastoračné epištoly

   Oznámené a oznamované evanjelium

   Misia v knihe Žalmov

   Zacheovo obrátenie

   Piata kniha knihy Žalmov   číslo 16 - kompletné číslo   druhá strana obálky

   tretia strana obálky

   štvrtá strana obálky


     
    15/2012

    časopis Solas 15/2012 

    Solas číslo 15, leto 2012.

    Číslo 15 vyšlo v júni 2012


    Obsah


    Všetkým národom

    Misia k pohanom

    Pavol v období pred prvou misijnou cestou
    Dvojité ustanovenie Pavla za apoštola

    Pavlove misijné cesty

    Ukončenie Pavlových misijných ciest

    Dobrá správa

    Sedem veľkých právd kresťanstva

    Pavol pred Agripom

    Pavlovo obrátenie

    Spasenie v Kristovi


    číslo 15 - kompletné číslo


    druhá strana obálky

    tretia strana obálky

    štvrtá strana obálky


      
     14/2012

     alt     Solas číslo 14, jar 2014.

     Číslo vyšlo v marci 2012


     Obsah


     Nezabudni, nezabudni!

     Hľa, Baránok Boží!

     Veľkonočná zrada a láska

     Pred židovským súdom

     Súd pred pohanmi

     A keď ho ukrižovali

     aby ste ušli porušeniu

     Štvrtá kniha Knihy žalmov

     Stvorenie a súčasná veda, Žilina 2012     číslo 14 - kompletné číslo


     druhá strana obálky

     tretia strana obálky

     štvrtá strana obálky

       
      << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúca > Koniec >>

      Strana 5 z 8