aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2017. Viac na Príjem z podielu…

crimag14z.jpg
6. mimoriadne číslo

    

  Solas, 6. mimoriadne číslo, marec 2016

  Vyšlo tlačou 7. marca 2016

 


 

  Obsah  Na počiatku bola informácia

 

  Teistická evolúcia a jej biblická kritika


  Neúspech materializmu
  a Darwinovho učenia  6. mimoriadne číslo – kompletné číslo

 

  druhá strana obálky

  tretia strana obálky

  štvrtá strana obálky