aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag04l.jpg
6. mimoriadne číslo

    

  Solas, 6. mimoriadne číslo, marec 2016

  Vyšlo 7. marca 2016

 


 

  Obsah  Na počiatku bola informácia

 

  Teistická evolúcia a jej biblická kritika


  Neúspech materializmu
  a Darwinovho učenia  6. mimoriadne číslo – kompletné číslo

 

  druhá strana obálky

  tretia strana obálky

  štvrtá strana obálky