aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag02l.jpg
29/2015

    

  Solas číslo 29, zima 2015

  Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15  Obsah


  Zjavená spravodlivosť

  Nielen telo
  Sviecou tela je oko
  Viera v zasľúbenia
  Celoročný plán čítania Biblie - klikni a pozri strany 17-24
  Kristus, skala nášho spasenia
  Dve hrdličky verzus jedna dogma
  Hľaďte na Krista
  Poklad v nebesiach


  číslo 29 – kompletné číslo
                druhá strana obálky
                tretia strana obálky
                štvrtá strana obálky