aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag10z.jpg
29/2015

    

  Solas číslo 29, zima 2015

  Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15  Obsah


  Zjavená spravodlivosť

  Nielen telo
  Sviecou tela je oko
  Viera v zasľúbenia
  Celoročný plán čítania Biblie - klikni a pozri strany 17-24
  Kristus, skala nášho spasenia
  Dve hrdličky verzus jedna dogma
  Hľaďte na Krista
  Poklad v nebesiach


  číslo 29 – kompletné číslo
                druhá strana obálky
                tretia strana obálky
                štvrtá strana obálky