aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

cr_IMAG0007_u22n.jpg
časopis
36/2017

     

  Solas číslo 36, jeseň 2017

  Vyšlo 4. septembra 2O17

 


  Obsah  Rok 2017 - jubilejný rok

  Protestantská reformácia roku 1517

  Pestún vedúci ku Kristovi

  Ospravedlnenie a spasenie "zo skutkov"  v Rímskym 2

  Falošní proroci


 

       číslo 36 - kompletné číslo

                   

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky
 
   
  35/2017

      

    Solas číslo 35, leto 2017

    Vyšlo 2. júna 2O17    Obsah


    Na moju pamiatku

    Dnes Tvoja Cirkev stoluje

    Kladenie rúk

    Vzťah viery, skutkov a pri ospravedlnení

    List do Sárd

    Ako sa správať k ostatným

    Informácie pre odberateľov

    Neprehliadnite


         číslo 35 - kompletné číslo

                       druhá strana obálky   

                       tretia strana obálky

                       štvrtá strana obálky                    

        


    
   7. mimoriadne číslo

          

    Solas, 7. mimoriadne číslo, jún 2017

    Vyšlo 2. júna 2O17
     Obsah     Myseľ nad hmotou

     Kľúčom k životu je informácia

     Čo je čas?

     Veľký a slávny Boh

     Neprehliadnite

    

                      kompletné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky
    
     
    34/2017

       

      Solas číslo 34, jar 2017

      Vyšlo 2. marca 2O17

     


      Obsah

      Živá – racionálna viera

      Strom a ovocie

      Priestranná a tesná brána

      Krst ponorením do vody

      Kto uverí a pokrstí sa

      List do Tyatíry

      Božie vyvolenie v učení Pána Ježiša

      Informácie pre odberateľov a čitateľov

      S Kristom keď zomrel som (pieseň)

      2 % z dane z prijmu za rok 2016

     


            číslo 34 - kompletné číslo

                           druhá strana obálky

                           tretia strana obálky

                           štvrtá strana obálky

           
     33/2016

        

       Solas číslo 33, zima 2016

       Vyšlo 2. decembra 2O16

      

       Obsah

       Náš veľký najvyšší kňaz

       Človek pri svojom druhom príchode

       Proste a dostanete

       Pevná istota

       Kristus zomrel za bezbožných

       Zjednotený s Kristom I

       Zjednotení s Kristom II

       List do Smyrny

       List do Pergama

       Obnova Hospodinovho chrámu

       Psy a svine

       Verný, milujúci Otec


             číslo 33 - kompletné číslo

                            druhá strana obálky

                            tretia strana obálky

                            štvrtá strana obálky

             
      32/2016

           

        Solas číslo 32, jeseň 2016

        Vyšlo 5. septembra 2O16

       


        Obsah


        Nesúďte 

        Krst Svätým Duchom 

        Dar Svätého Ducha

        Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu

        Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu?

        Iné učenia o krste vo Svätom Duchu

        Efezskému zboru

        Víno je vzácnejšie ako voda

        Poďakovanie


        číslo 32 - kompletné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky

       


       
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 3 z 10