aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


cr__A164562_u09n.jpg
časopis
51/2021

 

  Solas číslo 51, leto 2021

  Vyšlo 1. júna 2021

 

  Obsah

 

  Návrat k plnohodnotnému životu

  Náš dom a naša skala

  Musíme sa očisťovať…

  Božia vôľa pre Krista

  Syn človeka musí znova vstať
  Život, smrť, vzkriesenie - 1. časť
  Život, smrť, vzkriesenie - 2. časť
  Nesmrteľnosť
  Dve vzkriesenia
  Škola poslušnosti - Predhovor a 1. kapitola
  Učí Božie slovo, že Zem je plochá?
  2 % z dane z prijmu
 
  číslo 51 - kompletné číslo
               druhá strana obálky
               tretia strana obálky
               štvrtá strana obálky
                                                                            
   
  50/2021

       

    Solas číslo 50, jar 2021

    Vyšlo 2. marca 2021


    Obsah 


    Tichý a pokorný srdcom

    Pravý základ Cirkvi

    Meno JEŽIŠ - báseň 

    Starý a nový človek

    Vyzliekanie a obliekanie    

    Vyhýbaj sa prázdnym rečiam

    Nádej vzkriesenia z mŕtvych 

    Pravda, podľa ktorej máme žiť

    Staroveká Mezopotámia a Chaldejský Úr   

    Mýtus evoluce    

    Dve percentá z dane za rok 2020     číslo 50 - kompletné číslo
                   druhá strana obálky
                   tretia strana obálky
                   štvrtá strana obálky
    
   49/2020

        

     Solas číslo 49, zima 2020

     Vyšlo 20. novembra 2020


     Obsah 


     Oznam redakcie

     Ty si Kristus, Syn živého Boha

     Žiadosť, hriech a smrť - 2. časť: Hriech  

     Žiadosť, hriech a smrť - 3. časť: Smrť

     Mocnieť v Kristovi    

     Kvas farizejov a saducejov

     Niektoré omyly, ktorým sa treba vyhnúť 

     Stvorenie v šiestich dňoch

     Dve percentá z dane za rok 2020      číslo 49 - kompletné číslo
                    druhá strana obálky
                    tretia strana obálky
                    štvrtá strana obálky
     
    48/2020

     

      Solas číslo 48, jeseň 2020

      Vyšlo 2. septembra 2O20

     

      Obsah

     

      Oznam redakcie

      Habakuk

      Ustarostenosť o chlieb

      Prirodzenosť, identita, podstata a stav človeka
      Žiadosť, hriech a smrť - 1. časť: Žiadosť
      Zamyslenie nad Rímskym 7:14-25
      Odpočinok siedmeho dňa
      Nehanbi sa za evanjelium
      Doba kamenná, bronzová a železná
      Oprava textu
     
      číslo 48 - kompletné číslo
                   druhá strana obálky
                   tretia strana obálky
                   štvrtá strana obálky

                                                                                
      
     47/2020

         

      Solas číslo 47, leto 2020

       Vyšlo 2. júna 2O20

      

       Obsah


       Koronavírus a my

       Boh slávny Hospodin (pieseň a noty)

       Kresťanstvo 20. storočia - 4. časť

       Úloha každého veriaceho v Krista

       Stvorený na Boží obraz

       Pozvanie obťažených

       Znovuzrodenie

       Súcit Pána Ježiša

       Slnko si ukrylo svoju tvár

       Muž bolesti (báseň)

       Ohromujúci Stonehenge


       číslo 47 - kompletné číslo

                     druhá strana obálky

                     tretia strana obálky

                     štvrtá strana obálky   


                                                                                   
       
      46/2020

       

        Solas číslo 46, jar 2020

        Vyšlo 3. marca 2O20

       


        Obsah

       

        Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť  

        Sloboda a slobodná vôľa 

        Znamenia časov

        Odpočinok: 1. časť, 2. časť, 3. časť

        Požehnaná Trojica

        Čo vychádza zo srdca človeka  - 2. časť 

        Jazyky Bábela

        2 % percentá podielu zo zaplatenej dane

       

        číslo 46 - kompletné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky

                                                                              
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 3 z 12