aktuality

Občianskeho združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom a podporovateľom za priazeň a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2016. Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania, Jeho milosti a pokoja.

S vďakou, v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag14z.jpg
časopis
29/2015

    

  Solas číslo 29, zima 2015

  Vyšlo tlačou 7. decembra 2O15  Obsah


  Zjavená spravodlivosť

  Nielen telo
  Sviecou tela je oko
  Viera v zasľúbenia
  Celoročný plán čítania Biblie - klikni a pozri strany 17-24
  Kristus, skala nášho spasenia
  Dve hrdličky verzus jedna dogma
  Hľaďte na Krista
  Poklad v nebesiach


  číslo 29 – kompletné číslo
                druhá strana obálky
                tretia strana obálky
                štvrtá strana obálky
   
  28/2015

  časopis Solas 16/2012

   Solas číslo 28, jeseň 2015

   Vyšlo tlačou  7. septembra 2015   Obsah


   Zodpovednosť človeka

   Úžitok z obriezky

   Niet spravodlivého ani jedneho

   V abrahámovskej viere

   Abrahámove zlyhania

   O Sáre a Hagari

   Uverenie v evanjelium

   Hľa, človek!

   Ježiš: Syn Márie, Syn Boží

   Jabeš-gileád v nás a dnes

   Vyčistil som svoj dom


   číslo 28 - kompletné číslo

   druhá strana obálky

   tretia strana obálky

   štvrtá strana obálky


    
   27/2015

   časopis Solas 16/2012

   Solas číslo 27, leto 2015

   Vyšlo tlačou 1. júna 2015   Obsah


    Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí

    Odsúdenie náboženských ľudí

    Nadovšetko si stráž svoje srdce

    Uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť 

    Kristus je jediný liek na smrteľné uhryznutie hriechom

    Boh – teraz a navždy

    Úvaha o pravde, viere, skutkoch, cirkvi…

    Odpúšťať a prijímať odpustenie

    Kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý

    Ty choď


    číslo 27 - kompletné číslo


    druhá strana obálky

    tretia strana obálky

    štvrtá strana obálky


     
    26/2015

        

      Solas číslo 26, jar 2015

      Vyšlo tlačou 20. marca 2O15
     Obsah


     Evanjelium – Božia moc

     Poznanie Božej slávy v Synovi

     Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť

     Istota Božieho súdu

     Život viery

     Protivenstvá, láska a utrpenie…

     Viera a nádej

     Si na správnej ceste?

     Modlitba Otče náš     číslo 26 - kompletné číslo


     druhá strana obálky

     tretia strana obálky
     štvrtá stránka obálky
      
     4. mimoriadne číslo

           

       Solas, 4. mimoriadne číslo, marec 2015

       Vyšlo tlačou 20. marca 2O15      

      Obsah


      O konferencii „Stvorenie a súčasná  veda, Žilina 2012“

      Úvod ku konferencii: O vede

      Evolúcia alebo vzkriesenie

      Interviewu pre časopis Idea

      Džungľa vzniku života

      Desať otázok a odpovedí na tému:
      Evolúcia a Boh      4. mimoriadne číslo - kompletné číslo


      druhá strana obálky

      tretia strana obálky
      
     štvrtá strana obálky
      
       
      25/2014

      časopis Solas 16/2012

      Solas číslo 25, zima 2014.

      Číslo 25 vyšlo tlačou 1. decembra 2014.      Obsah


      Boh zjavený v tele

      Kto je Ježiš Kristus z Nazareta?

      Obraz Božej slávy

      Príbeh Balsazára

      Boží hnev, ktorý sa zjavuje

      Biblické kázanie a evanjelizácia

      Učenie o viere

      Poslušnosť Bohu

      Kálef

      Prvý hriech


      číslo 25 - kompletné číslo


      druhá strana obálky

      tretia strana obálky

      štvrtá strana obálky


        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 3 z 8