aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag08z.jpg
časopis
7. mimoriadne číslo

       

 Solas, 7. mimoriadne číslo, jún 2017

 Vyšlo 2. júna 2O17
  Obsah  Myseľ nad hmotou

  Kľúčom k životu je informácia

  Čo je čas?

  Veľký a slávny Boh

  Neprehliadnite

 

                   kompletné číslo

                   druhá strana obálky

                   tretia strana obálky

                   štvrtá strana obálky
 
   
  34/2017

     

    Solas číslo 34, jar 2017

    Vyšlo 2. marca 2O17

   


    Obsah

    Živá – racionálna viera

    Strom a ovocie

    Priestranná a tesná brána

    Krst ponorením do vody

    Kto uverí a pokrstí sa

    List do Tyatíry

    Božie vyvolenie v učení Pána Ježiša

    Informácie pre odberateľov a čitateľov

    S Kristom keď zomrel som (pieseň)

    2 % z dane z prijmu za rok 2016

   


          číslo 34 - kompletné číslo

                         druhá strana obálky

                         tretia strana obálky

                         štvrtá strana obálky

       
   33/2016

      

     Solas číslo 33, zima 2016

     Vyšlo 2. decembra 2O16

    

     Obsah

     Náš veľký najvyšší kňaz

     Človek pri svojom druhom príchode

     Proste a dostanete

     Pevná istota

     Kristus zomrel za bezbožných

     Zjednotený s Kristom I

     Zjednotení s Kristom II

     List do Smyrny

     List do Pergama

     Obnova Hospodinovho chrámu

     Psy a svine

     Verný, milujúci Otec


           číslo 33 - kompletné číslo

                          druhá strana obálky

                          tretia strana obálky

                          štvrtá strana obálky

         
    32/2016

         

      Solas číslo 32, jeseň 2016

      Vyšlo 5. septembra 2O16

     


      Obsah


      Nesúďte 

      Krst Svätým Duchom 

      Dar Svätého Ducha

      Účel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu

      Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu?

      Iné učenia o krste vo Svätom Duchu

      Efezskému zboru

      Víno je vzácnejšie ako voda

      Poďakovanie


      číslo 32 - kompletné číslo

                    druhá strana obálky

                    tretia strana obálky

                    štvrtá strana obálky

     


     
      
     31/2016

         

       Solas číslo 31, leto 2016

       Vyšlo 1. júna 2O16


       Obsah


       Starosti života 

       Bezhriešny človek 

       Človek teraz a navždy

       Slepý povedie slepého

       Máme pokoj s Bohom

       Istá nádej slávy Božej

       Jánov krst

       Z Galiley k Jordánu

       Zjavenie Jána – úvod (1)

       Zjavenie Jána – úvod (2)

       Nech zvučí velebenie – svedectvo


       číslo 31 – kompletné číslo

                      druhá strana obálky

                      tretia strana obálky

                      štvrtá strana obálky


      
       
      6. mimoriadne číslo

          

        Solas, 6. mimoriadne číslo, marec 2016

        Vyšlo 7. marca 2016

       


       

        Obsah        Na počiatku bola informácia

       

        Teistická evolúcia a jej biblická kritika


        Neúspech materializmu
        a Darwinovho učenia        6. mimoriadne číslo – kompletné číslo

       

        druhá strana obálky

        tretia strana obálky

        štvrtá strana obálky


        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 3 z 9