aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a finančnú podporu tejto služby. 

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag01z.jpg
časopis
25/2014

časopis Solas 16/2012

Solas číslo 25, zima 2014.

Číslo 25 vyšlo tlačou 1. decembra 2014.Obsah


Boh zjavený v tele

Kto je Ježiš Kristus z Nazareta?

Obraz Božej slávy

Príbeh Balsazára

Boží hnev, ktorý sa zjavuje

Biblické kázanie a evanjelizácia

Učenie o viere

Poslušnosť Bohu

Kálef

Prvý hriech


číslo 25 - kompletné číslo


druhá strana obálky

tretia strana obálky

štvrtá strana obálky


   
  24/2014

        

   Solas číslo 24, jeseň 2014.

   Číslo 24 vyšlo tlačou 30. augusta 2014.   Obsah

   
   Náboženská autorita
   Príbeh Nabuchodonozora
   Kázanie Božieho slova
   Biblické kázanie
   Poznávanie Božej slávy
   Môj Pán a môj Boh
   Večný Boh
   Rozpoznanie falošného základu   
   Stavanie na skale
   

   číslo 24 - kompletné číslo
   
   druhá strana obálky
   tretia strana obálky

   štvrtá strana obálky

   
    
   23/2014

         

    Solas číslo 23, leto 2014.

    Číslo 23 vyjšlo tlačou 22. mája 2014.    Obsah

    
    Poddanie sa panstvu v horlivej láske
    Evanjelium Kristovo - moc Božia na spasenia
    Žena nech sa v tichosti učí
    Bude spasená rodením detí?
    Nechápanie Matúšovej výnimky
    Dodatok
    Budova kresťanskej viery
    Pokánie z mŕtvych skutkov   
    Božia ruka siaha ďalej
    Barnabáš - svedectvo

    číslo 23 - kompletné číslo
    
    druhá strana obálky
    tretia strana obálky

    štvrtá strana obálky

    
     
    22/2014

         

     Solas číslo 22, jar 2014

     Číslo 22 vyšlo tlačou 18. marca 2014     Obsah


     Apoštolská autorita
     Žena, ktorá sa ničoho nehrozí
     Nové manželstvo a Matúš 19:9
     Čo s manželstvom predtým rozvedených?
     Kto prebýva vo veriacom?
     Žena je slávou mužovou
     Dvere boli zatvorené
     Určenie dátumu veľkej noci


     číslo 22 - kompletné číslo
     
     druhá strana obálky
     tretia strana obálky

     štvrtá strana obálky

     
      
     21/2013

          

      Solas číslo 21, zima 2013.

      Číslo 21 vyšlo v decembri 2013.      Obsah


      Láska ako dar
      Boží Syn, ktorého posvätil Otec
      a poslal na svet

      Syn Boží som
      Bez Adama niet Krista
      Prijať Pána Ježiša Krista
      Chodiť v Pánovi Ježišovi Kristovi
      Boží manuál
      O manželstve v dejinách ľudstva

      číslo 21 - kompletné číslo
      
      druhá strana obálky
      tretia strana obálky

      štvrtá strana obálky

      
       
      Príloha čísla 21

           

       Príloha čísla 21 vyšla v decembri 2013

       spolu s číslom 21.       Slová Pána Ježiša

       Čítanie na každý deň
       

       Príloha čísla 21 - kompletné texty
       
       druhá strana obálky
       tretia strana obálky

       štvrtá strana obálky

       
        
       << Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

       Strana 8 z 12