aktuality

Občianske združenie Solas ďakuje čitateľom, sympatizantom

a podporovateľom za priazeň

a podporu tejto služby poukázaním 2% zo svojich daní za zdaňovacie obdobie 2018.

Do ďalších dní Vám prajeme veľa Božieho požehnania,

Jeho milosti a pokoja.

S vďakou,

v úcte a láske Kristovej

Vedenie združenia


crimag03l.jpg
Priestranná a tesná brána PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Michael Steedman   

Mohlo by sa zdať, že existuje veľa rôznych spôsobov, ako prežiť svoj život – no ako uvidíme v nasledovnom zamyslení, z Božieho pohľadu existujú v podstate len dva.


Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;

ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.

Matúš 7:13-14


Teraz sa pozrieme na posledný úsek Ježišovej slávnej kázne na hore. Ježiš začína svoj prejav opisom charakteru občanov jeho kráľovstva a až následne opisuje správanie, ktoré sa od týchto občanov očakáva. No jeho poslucháči si pritom nesmú predstavovať, že už do tohto kráľovstva všetci vošli. To je dôvod, prečo následne obracia svoju pozornosť k tým, ktorí stoja stále vonku pred bránou a nabáda ich, aby vstúpili.


Vysvetlenie: Ježiš predstavil obraz s dvomi bránami, dvomi cestami a dvomi cieľmi. Existuje široká brána ústiaca na širokú cestu a vedúca k istému cieľu, zatiaľ čo druhá brána je tesná a úzka, ústiaca na úzku cestu a vedúca k úplne odlišnému cieľu. Pokúsme sa porozumieť symbolike, ktorú tu Ježiš používa. Čo táto široká brána predstavuje? Domnievam sa, že predstavuje obraz nášho vstupu na tento svet ako bábätiek. Dá sa povedať, že narodením sa každý z nás prechádza cez širokú bránu a ihneď sa ocitá na širokej ceste. Prečo je však táto cesta široká? Je široká, pretože na nej nie sú žiadne obmedzenia. Nezáleží na tom, ako na nej žijete svoj život. Je na nej dosť miesta pre filozofov aj pre jednoduchých ľudí, pre nábožných ľudí aj ateistov, pre moralistov aj ľudí žijúcich nemorálne. Na tejto ceste si môžete robiť, na čo len máte chuť; každý je vítaný. Je preplnená ľuďmi zo všetkých strán, zo všetkých možných prostredí a väčšine z nich sa po tejto ceste kráča pohodlne.


No Pán Ježiš varuje, že široká cesta vedie do záhuby. Čo to znamená v praxi? To znamená, že na konci svojich životov ľudia chodiaci po širokej ceste odídu s prázdnymi rukami. Všetko, pre čo žili, sa v okamihu smrti stane bezvýznamným. Zo svojho majetku, záľub a potešení si so sebou nemôžu zobrať nič, dokonca ani svoje vzťahy. No oveľa horšia než strata všetkých týchto vecí bude strata ich duše. To je to, čo záhuba znamená – nie zničenie, teda zánik existencie, ale večné muky pekla. Toto je desivý osud – vyhliadka vstupu do večnosti každej ľudskej bytosti, ktorá kráča po širokej ceste: nepripravenosť, vylúčenie z kráľovstva, oddelenie od Boha a večné zotrvanie pod jeho hnevom.


Ale presuňme sa teraz k druhej bráne. Naznačil som, že široká brána predstavuje fyzické narodenie, čo samozrejme znamená, že pri narodení touto bránou musel prejsť každý z nás. No táto druhá brána je odlišná – je malá, úzka a len málo ľudí ju nachádza. Čo táto brána predstavuje? Predstavuje vstup do Božieho kráľovstva, alebo inými slovami spasenie a vstup do večného života. Nuž, ale prečo je taká malá? Povedal by som, že je tesná, pretože po nej môžete ísť len za sebou, jeden po druhom. Do Božieho kráľovstva tiež nevstupujete na základe príslušnosti k určitej cirkvi, alebo ako členovia určitej rodiny. Spasenie je individuálnou záležitosťou medzi jednotlivcom a jeho Bohom.


A čo je za tou tesnou bránou? Za ňou je úzka cesta. Prečo Pán Ježiš opísal túto cestu týmto spôsobom? Opisuje ju ako úzku, aby poukázal na to, že život tých, ktorí sú už zachránení, nie je ľahký. Na tejto ceste existuje veľa ťažkostí a utrpenia. Sú tu obmedzenia, veci, ktoré sú zakázané, a presné nariadenia, ako má človek žiť svoj život. Je tu reálna možnosť, že človek ostane nepochopený a odmietnutý tými, ktorí zostali na širokej ceste – dokonca aj naši blízki a pre nás drahí nemusia akceptovať náš spôsob života. Existujú pokušenia a skúšky, ktoré sú neznáme pre tých, ktorí do kráľovstva nevstúpili. No koniec tejto cesty vedie k životu.


Kým široká cesta vedie do smrti a záhuby, úzka cesta vedie k životu – k životu, aký s nami Boh zamýšľal, k životu v nádhernej prítomnosti všemohúceho Pána, životu v nebi plnom nevysloviteľnej radosti a šťastia. Ale Pán Ježiš nám hovorí, že len málo ľudí túto tesnú bránu nachádza. Prečo je ich tak málo? Je ich málo, pretože väčšina ľudí je k širokej ceste prilepená, resp. pripútaná; hľadajú uspokojenie v tomto pozemskom živote a v tom, čo im svet môže ponúknuť. Takže väčšina ľudí tesnú bránu nenájde, pretože ju nehľadá. Navyše vyhliadka chodenia po úzkej ceste nie je pre hriešneho človeka príťažlivá kvôli ťažkostiam a obetiam, ktoré z kráčania po nej vyplývajú. Ľudia chcú spasenie, večný život a nebo, ale nie sú ochotní zaplatiť cenu, ktorú to stojí – teda zapretie samých seba a podriadenie sa autorite a vedeniu Boha. Je tragické, že ľudia radšej uprednostňujú užívať si zopár rokov a zabávať sa na tomto svete, než by sa pripravovali na večnosť – a to napriek tomu, že to znamená smerovanie do záhuby!


Je tu však ešte jedna otázka, na ktorú musíme odpovedať. Čo presne tá druhá – tesnejšia brána predstavuje? Nuž, Ježiš povedal: „Ja som brána.“ (Ja som dvere). Áno, je to Pán Ježiš, ktorý má rozhodujúci a zásadný význam pre každého, kto chce spoznať Boha a získať večný život. Pán Ježiš je ten, vďaka ktorému máme prístup do Božieho kráľovstva. On je ten, kto dáva človeku vykúpenie, záchranu a večný život. On je ten, ktorý učinil možným, aby hriešni ľudia – muži a ženy mohli vojsť do neba. Ako sa stal tou bránou? Stal sa tou bránou tým, že na kríži zomrel za hriechy nespočetného množstva mužov a žien. On zaplatil za naše hriechy – za hriechy, za ktoré sme si zaslúžili zaplatiť my sami, ale On ich vzal na seba spolu s trestom, ktorý sme za ne mali dostať. Iba skrze neho môže mať človek prístup do večného života.


Takže, priateľu, na ktorej ceste si? Si jedným z mnohých kráčajúcich po širokej ceste? Ak áno, možno si budeš môcť ešte nejaký čas užívať život a zabávať sa, ale táto cesta sa skôr či neskôr skončí. Jedného dňa musíš zomrieť a potom všetko, čo budeš mať pred sebou, je vyhliadka záhuby, strata všetkého, čo si si v tomto živote vychutnával (a hromadil) a zisk večného utrpenia v pekle, ďaleko od Boha.


Apelujem na vás: Hľadajte tesnú bránu, aby ste mohli začať Boha hľadať osobne. Musíte si uvedomiť, že aj keď môže byť život pre vás ako pravých kresťanov chodiacich po úzkej ceste občas ťažký, máte pred sebou istú a spoľahlivú vyhliadku večnej, nekončiacej blaženosti v nebi. A čo viac, budete mať zasľúbenú prítomnosť Pána Ježiša po vašom boku, na každom kroku vašej cesty. Žiadny skutočný, pravý veriaci nebude ľutovať na konci svojho života chodenie po úzkej ceste, pretože bude mať život!


Na záver mi dovoľte zopakovať napomenutie Pána Ježiša z našej pasáže:

"Vchádzajte tesnou bránou!“ Choďte ku Kristovi ešte dnes, On je tou bránou.
 

Ďalšie články od tohto autora