aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag04l.jpg
Dodatok PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

k článku Žena je slávou mužovou, Solas číslo 22, jar 2014, str. 28-39.


Na základe otázky čitateľa považujeme za potrebné a užitočné doplniť predchádzajúci článok o nasledovný dodatok:


V súvislosti s témou pokrývania hlavy sa často kladie otázka: Kedy sa žena stáva ženou? Od kedy (alebo od akého veku) si má dievča pokrývať hlavu? To sú otázky na prechod zo stavu dievča (dieťa) do stavu žena. Podobne takými sú aj otázky na prechod zo stavu chlapec do stavu muž.


Otázky tohto typu nie je v tejto téme potrebné riešiť, lebo pozornosť v nej sa sústreďuje na človeka ako na stvorenú bytosť a Boh človeka stvoril ako pohlavie mužské (muža) a pohlavie ženské (ženu). Čítame to tak v Písme:


„A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.“

(1. Mojžišova 1:27 - podľa prekladu prof. Roháčka). 


„Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.“

(1. Mojžišova 1:27 - podľa evanjelického prekladu).


Každý človek sa fyzicky narodí buď ako mužské alebo ženské pohlavie a od narodenia tak každý podľa svojho pohlavia patrí buď do kategórie muž (človek mužského pohlavia) alebo do kategórie žena (človek ženského pohlavia). Preto v tejto téme nie je potrebné riešiť otázku kedy sa z chlapca stáva muž a kedy sa z dievčaťa stáva žena. Obaja k nepokrývaniu alebo pokrývaniu majú byť od malička vedení svojimi rodičmi, resp. cirkvou a vlastnú zodpovednosť, myslím si, majú od okamihu uvedomenia si Boha a svojej viery v evanjelium. 

Ďalšie články od tohto autora