aktuality

Audio záznamy z prednášok konferencií Stvorenie a súčasná veda Žilina (2009, 2010, 2012), sa nachádzajú na adrese Konferencie.

crimag02z.jpg
Príloha čísla 21

     

 Príloha čísla 21 vyšla v decembri 2013

 spolu s číslom 21. Slová Pána Ježiša

 Čítanie na každý deň
 

 Príloha čísla 21 - kompletné texty
 
 druhá strana obálky
 tretia strana obálky

 štvrtá strana obálky