aktuality

Svoje dobrovoľné finančné príspevky

a dary môžete posielať na číslo účtu:

SK08 0200 0000 0024 8691 6455.

Ďakujeme.

crimag01l.jpg
Príloha čísla 21

     

 Príloha čísla 21 vyšla v decembri 2013

 spolu s číslom 21.



 Slová Pána Ježiša

 Čítanie na každý deň
 

 Príloha čísla 21 - kompletné texty
 
 druhá strana obálky
 tretia strana obálky

 štvrtá strana obálky