aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2019. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag05l.jpg
Láska ako dar PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   


Keď čítame Rímskym 5:5, uvedomujeme si, že láska je dar, daný nám skrze Svätého Ducha:

„… lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.“


Láska, práve tak ako viera, sa prejavuje v skutkoch. Viera bez skutkov, ako píše Jakub, je mŕtva (Jakub 23:17). Láska bez prejavenia sa, láska bez skutkov, by sa dala nazvať vlastne tiež mŕtvou. Tak ako viera bez skutkov nikomu neosoží, tak ani láska bez skutkov, bez skutkov lásky, nikomu nie je na úžitok a ani na budovanie.


Boh miloval svet a svoju lásku k nemu prejavil skutkom. Na jeho záchranu poslal na tento svet svojho Syna v podobnosti tela hriechu (Rímskym 8:3). Láska je dar a je v našich srdciach vyliata skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný (Rímskym 5:5).


Sme znovuzrodení, sme nové stvorenia v Ježišovi Kristovi, aby tí, ktorí uverili, konali dobré skutky, ktoré Boh pre nás pripravil, aby sme ich konali, lebo je to Boh, ktorý spôsobuje i chcenie i činenie skutkov lásky i skutkov spravodlivosti:

„Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.“

Efezským 2:10


„… nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil kúpeľom opätovného splodenia a obnovením Svätého Ducha, ktorého vylial na nás bohato skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme súc ospravedlnení jeho milosťou boli dedičmi podľa nádeje večného života. Verné je to slovo, a chcem, aby si o tom o všetkom pevne dotvrdzoval, aby tí, ktorí uverili Bohu, hľadeli konať dobré skutky.“

Títovi 3:5-8


„Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila.

A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravodlivosti svätých.“

Zjavenie 19:8


„… lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu.“

Filipským 2:13


On nás preto znova stvoril, všetko pre nás pripravil a vybavil nás všetkým potrebným, aby sme mohli napĺňať jeho vôľu a konať jeho skutky. Dal svojho Ducha do nás, aby sme mohli konať v jeho moci – sami zo seba by sme to nezvládli. Rozlial v našich srdciach skrze svojho Ducha svoju lásku, aby sme ho milovali a milovali svojich blížnych.


Sme milovaní Boží a

nič nemôžeodlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Rímskym 8:39 

Ďalšie články od tohto autora