aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2017. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag14z.jpg
knižnica
Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu? PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Čo Písmo učí o krstoch


Položme si otázku: Tvrdí Písmo, že každý človek, ktorý uverí v evanjelium Ježiša Krista, je automaticky pokrstený vo Svätom Duchu? Pre pochopenie samotného krstu vo Svätom Duchu je potrebné, aby sme ju zodpovedali. Najprv si na základe veršov z Písma ukážeme, že to tak je, a potom si preberieme argumentáciu učenia, podľa ktorého to tak nemá byť.

Čítajte viac...
 
Iné učenia o krste vo Svätom Duchu PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Čo Písmo učí o krstoch


V tomto článku sa budeme venovať iným učeniam o krste vo Svätom Duchu v porovnaní s tým, ako sme o ňom písali v predchádzajúcom článku Krst vo Svätom Duchu.

Čítajte viac...
 
Krst ponorením do vody PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Čo Písmo učí o krstoch


Pán Ježiš prikázal svojim nasledovníkom:

A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha

učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.

Matúš 28:19-20


V sérii o krstoch sme sa dostali k obradu, ktorý je nazvaný „krst ponorením do vody“. V ďalšom sa budeme podrobnejšie zaoberať týmto krstom.

Čítajte viac...
 
Kto uverí a pokrstí sa PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Čo Písmo učí o krstoch


Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.

Marek 16:16


Ako píšeme v predchádzajúcom článku, krst je jedným z dvoch ustanovení, ktoré sú dané a prikázané Pánom Ježišom Kristom. V tomto verši, rovnako ako v Matúš 28:19, sa krstom myslí krst ponorením do vody. V článku sa budeme zamýšľať nad posolstvom, ktoré je obsiahnuté vo verši Marek 16:16.

Čítajte viac...
 
Zjednotený s Kristom I PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Zjednotený v smrti a vzkriesení

Čo Písmo učí o krstoch


S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus.

Galatským 2:20


Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli.

Galatským 3:27

Čítajte viac...
 
Zjednotení s Kristom II PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Drahoslav Vajda   

Pokrstenie v jedno telo

Čo Písmo učí o krstoch


A všetko poddal [Boh Otec] pod jeho [Kristove] nohy

a jeho [Krista] dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom...

Efezským 1:22-23

Čítajte viac...
 
Proroctvo o narodenom Ježišovi PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   

A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravodlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom.

Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 9 z 68