aktuality

Koronavírus - zamyslenie. Čo sa to vlastne deje a prečo? Čo bude ďalej a čo máme čakať? Je táto situácia s koronavírusom už spustením posledných vecí? Lekcia o trpezlivosti a o poslušnosti. Božia vôľa a Božie srdce. Čomu žijeme?          Celý článok 


Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


cr__A126700_u05n.jpg
Izrael v dejinách spásy I. – 6. časť PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   


Izrael na konci časov


Apoštol Pavol, keď vyjadruje svoju túžbu, aby celý izraelský národ ako etnikum bol spasený (Rímskym 9:1-3), tak je veľmi presný a hovorí o nich ako národe, ako o „príbuzných podľa tela“.


 


Apoštol Pavol, keď vyjadruje svoju túžbu, aby celý izraelský národ ako etnikum bol spasený (Rímskym 9:1-3), tak je veľmi presný a hovorí o nich ako národe, ako o „príbuzných podľa tela“. Vzhľadom na ich špeciálnu úlohu a postavenie v Božom pláne spásy (Rímskym 9:4-5) a to, že telesne sú potomkami Abraháma, Písmo izraelský národ počas celej jeho histórie predstavuje z dvoch uhlov pohľadu. V jednom pohľade je Izrael „špeciálne telesné (prirodzené) Abrahámovo potomstvo“. V druhom pohľade len časť z nich je „semenom“ (potomstvom) aj v duchovnom zmysle. Pritom duchovným „semenom“ (potomstvom) sú len tí z nich, ktorí mali po pokoleniach buď abrahámovskú vieru, alebo počas prvého príchodu Krista a po Golgote vieru v Krista – len títo sú pravými, skutočnými Abrahámovými deťmi, deťmi vo viere. Navyše, takýmito pravými, skutočnými deťmi Abrahámovými sa stali aj všetci veriaci v evanjelium Ježiša Krista z pohanov (Rímskym 4; Galatským 3).

 

Budúcnosť izraelského národa

Z pohľadu príchodu Krista ako zasľúbeného semena v jednotnom čísle, príchodu Novej zmluvy ako naplnenia abrahámovskej zmluvy, majúcej povahu milosti, a vzniku Cirkvi zo Židov i pohanov ako semena v množnom čísle, ako pravých (duchovných) detí Abrahámových, Božích detí, by sa nám mohlo javiť, že pre izraelský národ ako etnikum už niet žiadnej budúcnosti, pretože zo zasľúbení daných Abrahámovi nezostalo už nič nevyplnené. Avšak Božie slovo v Liste Rímskym v kapitolách 9-11 výslovne hovorí, že pre izraelský národ má Boh ešte pripravenú budúcnosť. Tá je konkrétne nasledovná: hromadné (masové) národné obrátenie sa ku Kristovi, spasenie skrze vieru v Krista ako prichádzajúceho, izraelskému národu zasľúbeného Mesiáša. Stane sa to pri druhom príchode Pána. Túto udalosť podrobne rozoberáme v ďalších častiach tohto cyklu.Plný text tejto časti bude zverejnený po čísle 60.