aktuality

Sme zariadení na príjem podielu z dane

za rok 2022. Viac na Príjem z podielu…

Zdieľať na internete

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk


crimag14j.jpg
Izrael v dejinách spásy I. – 5. časť PDF Vytlačiť E-mail
Autor: Peter Vajda   


Izrael ako národ a Izrael ako ostatok

Dvojaký zmysel slova Izrael

 Vráťme sa teraz na to miesto, kde sme spomenuli, že zužovanie platnosti abrahámovskej zmluvy na konkrétne semeno (Izák áno, Izmael nie; Jakob áno, Ezav nie) zastalo v jednom (určitom) zmysle bez následného výberu pri izraelskom národe ako celku. V inom zmysle však nezastalo, ale pokračovalo ďalej. Jedno zo zasľúbení, ktoré dostal Abrahám, bolo, že jeho potomstva bude ako piesku mora. Avšak prorok vyriekol nad izraelským národom takéto proroctvo: „Lebo keby bolo tvojho ľudu, Izraelu, ako morského piesku, len ostatok sa navráti z neho. Usúdená záhuba zaplaví spravodlivosťou ako povodeň. Lebo záhubu, a to pevne usúdenú, učiní Pán Hospodin Zástupov prostred celej zeme“ (Izaiáš 10:22-23). Novozmluvné písmo vykladá toto proroctvo takto: „A Izaiáš volá nad Izraelom: Keby bol počet synov Izraelových ako piesok mora, len zostatok bude spasený“ (Rímskym 9:27).


To sa teda javí tak, že zasľúbenia dané Abrahámovi zlyhali. To však nie je pravda! Vysvetlenie je nasledujúce: „No, nie že by bolo zmarené slovo Božie. Lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom“ (Rímskym 9:6). V tomto verši je slovo „Izrael“ použité v dvojakom zmysle. V jednom zmysle (ako zvláštne telesné Abrahámovo potomstvo) sú všetci etnickí (genetickí) Izraelčania do jedného „Izrael“ – to je Izrael ako národ. V druhom zmysle ide o duchovné potomstvo, skutočný duchovný Izrael, súčasť pravého Božieho ľudu. V tomto zmysle nie sú všetci etnickí Izraelčania „Izrael“, ale iba niektorí z nich. Ktorí sú to tí niektorí? Je to ostatok (zostatok) Izraela.Plný text tejto časti bude zverejnený po čísle 60.